(Sung in Zulu)

Sibonile amandla akho (We have witnessed Your power)
Akhulula eluqilini (That frees us from wickedness)
UnguThixo ogcwel’uthando (You are a loving Lord)
Umuhle njalo (Always kind to us) (Repeat)

Ngentokozo sohlabelela (Joyfully we shall sing)
Sithi Hallelujah (We shall say, “Hallelujah!” )
Hallelujah, Hallelujah (Hallelujah! Hallelujah!)
Umuhle njalo (You are always kind to us) (Repeat)

Saguqa, Sabonga, Sahlabelela (We kneel, we thank you and we sing)
saguqa, Sabonga, Sithi uphakeme (We kneel, we thank You, and we say “You are the Most High!”)
(Repeat)

Advertisement