(Sung in Zulu)

Sewakhile enhlizweni umhlobo wam (He has built in me, my friend)
Nguy’ omkhulu ezihlotjeni umhlobo wam (He is great among relatives, my friend)

Ngoba nguye owangi mela (He’s the one who stood up for me)
Langi lahlwe okwempela (When I was forsaken for real)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam (With love he died for me, my friend)
(Repeat)

Uyathwala mthwalo wami, umhlobo wam (He carries my burdens, my friend)
Uthi wongi thwala nam, umhlobo wam (He promises to carry me as well, my friend)

Waye hlatjwa njenge mvana (He was slayed like a lamb)
Aza ngez’ owakhe mtwana (To make me his own child)
yeki nhlanhla yokwazana nomhlobo wam (what a privilege it is to know my friend)
(Repeat)

Yeki nhlanhla yokwazana nomhlobo wam (What a privilege it is to know my friend)x?

Advertisements