Ngaphandle Kokuthi (Without Having to Mention) Lyrics by Thinah Zungu and Ayanda Ntanzi (Spirit of Praise 7)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Ngicing’ isizathu, sokukukhonza (I’m thinking of a reason to praise You)
Les’esahlula abase mandulo (For the past one divided the ancient)
Sebencabel’ ukukubethela (So much they crucified You)
Bak’phosa emthini wehlazo (They threw you in the tree of shame)

Refrain:
Ngaphandle kokuthi, Wen’ uyiNkosi (Besides, You are the King)
Ngaphandle kokuthi, Wen’ unguMdali (Not to mention, You’re the Creator)
Ngithol’ ukuthi nguw’ isizathu (I find that You are the reason)
Nanoma nje, ngiyaphila (That I now live)

(From the Top)

Mlilo qothulayo, themba labendulo (Consuming Fire, Hope for the ancients)
Sinkwa so kuphila, libo lokuqala (The Bread of life, You were the first)
Kuwe kutholakala amanzi okuphila (In you is the Living Water)
Yingakho manje thina siyaphila (That is why we are now alive)
(Repeat)

(Refrain)

Moya Wami (My Spirit) Lyrics by Lebo Sekgobela

2 Comments


(Sung in Zulu)

Hlazi intliziyo yami, Jesu (Cleanse my heart, Jesus!) x4
Iguqulw’intando yami (Change my will)
Mayiveliswe nayeyakho (To be like Yours)
Hlazi intliziyo yami wena Jesu (Cleanse my heart Jesus)
Moya Wami uyakulangazelela (My Spirit longs for You)
Ufuna wena (It needs You)
Moya wam’ uyakulangazelela (My soul longs for You)
Hay’ wena Simakade (Ancient of Days)

Moya Wam’ uyakulangazelela (My Spirit longs for You)
Ufuna wena (It needs You)
Moya wam’ uyakulangazelela (My soul longs for You)
Simakade (Ancient of Days) (Repeat)

Bawo Wethu (Our Father) Lyrics by Lundi Tyamara

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Bawo wethu, bawo, ulikhaya lethu (Our father you are our refuge, Father)
Lethu sonke Bawo Bawo wethu (All of us Father, our Father)
(Repeat)

Sicel’uxolo Kuwe (We ask for Your forgiveness)
Sicel’amandla Kuwe (We ask for Your strength)
Sicel’uthando Baba (We ask for Your Love, Father)

S’thelele Baba (Forgive us Father)
S’thelele Baba (Forgive us Lord)
Ebunzimeni (In this world)
Balo mhlaba (Full of hardship)

(From the top)

Ukuthula (Peace) Lyrics Sung by Cape Town Youth Choir

1 Comment


(Sung in Zulu)

Ukuthula kulomhlaba wezono (Peace on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza ukuthula (The blood of Jesus shouts peace)
Usindiso kulomhlaba wezono (Salvation on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza usindiso (The blood of Jesus shouts salvation)

Ukubonga kulomhlaba wezono (Gratefulness on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza ukubonga (The blood of Jesus shouts gratefulness)
Ukukholwa kulomhlaba wezono (Faith on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza ukukholwa (The blood of Jesus shouts faith)

Ukunqoba kulomhlaba wezono (Victory on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza ukunqoba (The blood of Jesus shouts victory)
Induduzo kulomhlaba wezono (Comfort on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza induduzo (The blood of Jesus shouts comfort)

Ukuthula kulomhlaba wezono (Peace on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza ukuthula (The blood of Jesus shouts peace)
Usindiso kulomhlaba wezono (Salvation on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza usindiso (The blood of Jesus shouts salvation)

Ngidinga Wena (I Search for You) Lyrics by Takesure Zamar Ncube

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umoya wami uyadinga (My heart searches for You)
Udinga wena Jesu (It searches for You Jesus)
Nhliziyo yami ilambile (My heart longs for You)
Ilambele wena Jesu (It longs for You Jesus)
Njengedluzela yomela amanzi (As the deer thirsts for water)
Sengidinga wena (I search for You) (Repeat)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x4

Nkosi yo Musa (God of Grace)
Nkosi yo Thando (God of Love)
Ngidinga Wena (I search for You)
Umoya wami Nkosi (Lord my heart)
Ulambele Wena (Yearns for You)
Ngidinga Wena (I search for You) (Repeat)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x4

(Verse 2)

Umoya wami Nkosi (Lord my heart)
Ulambele Wena (Yearns for You)
Ngidinga Wena (I search for You) (Repeat)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x?

(Verse 1)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x?

Ufanelwe (You Deserve) Lyrics Sung by Neyi Zimu

Leave a comment


Sung in Zulu – A hymn

Ufanelwe ukubongwa (You deserve our thanks)
Ufanelwe ukudunyiswa (You are worthy our worship)
Nkosi Jesu Uyingcwele (Lord Jesus You are Holy)
Akekho ofana nawe (There is none like You)

Ezulwini ‘zingelosi (The Angels in Heaven)
Zidumis’ ubukhulu buka Krestu (Glorify You The Christ)
Sikhothamel’ zithula nemiqhele (They worship and glorify You)
Zithu ‘fanelwe ubukhosi (Saying You deserve the kingship)

(Refrain)

Bantu bonkhe masidumiseni (All the nations of the earth)
Ubukhulu buka Somandla (Let us worship the Almighty)
Sikhothame sicule nezingelosi (Bowing together with the Angels)
Zithu ‘fanelwe ubukhosi (Saying You deserve the glory)

(Refrain)

Lomusa Ongaka (This Great Mercy) Lyrics by Benjamin Dube

4 Comments


(Languages: English, Zulu)

Your Mercy, Your Mercy! Forgiven now
Your Mercy, Your Mercy! (I’m) Forgiven now (Repeat)

Delivered, I’m free now – forgiven now (Repeat)

Lomus’ ongaka wanele bonke (This great Mercy is sufficient)
Abazithobileyo (For those who humble themselves) (Repeat)

Ngiphakamisa, izandla zami (I lift up my hands)
Ngiyazithoba Nkosi (In humility, Lord) (Repeat)

Lomus’ ongaka wanele bonke (This great Mercy is sufficient)
Abazithobileyo (For those who humble themselves) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: