(Sung in Zulu – A Hymn)
Hlengiwe Mhlaba’s Version

Sewakhile enhlizweni, umhlobo wam’
(He is built in my heart, my Friend)
Nguy’ omkhulu ezihlotsheni umhlobo wam’
(He is greatest among my relatives, my Friend)

Ngoba nguye owangimela
(For He’s the one who stood up for me)
Langi lahlwe okwempela
(When I was forsaken by all others)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam’
(With love he died for me, my Friend) (Repeat)

Uyathwala mthwalo wami, umhlobo wam’
(He carries my burdens, my Friend)
Uthi wongi thwala nam’, umhlobo wam’
(He promises to carry me as well, my friend)

Wayehlatshwa njengemvana
(He was slain like a lamb)
Az’ angenz’ owakh’ umtwana
(To make me his own child)
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wam’
(What a privilege it is to know, my Friend) (Repeat)

Yek’ inhlanhla yokwazan, nomhlobo wam’
(What a privilege it is to know my Friend) (Repeat)