(Sung in Swahili)

Pre-Song:
Oh Baba, mimi sina Mungu mwingine nimfahamuye (Oh Father, I don’t know any other God) Ni wewe pekee ujazaye Roho yangu (You alone fill my spirit)

Verse 1:
Sina Mungu mwingine, wa kutegemea (I don’t have any other God to depend on)
Mbinguni na duniani, hapana mwingine (Heaven and earth, there is no other)
Sina cha kupendeza, wala cha faida (I have nothing pleasing, or profitable)
Ila wewe Bwana wangu, Mungu wa milele (Only you my Lord, Everlasting God)

Verse 2:
Mwili na moyo wangu, vyaweza zimia (My body and heart may fail)
Bali Mungu ndiye mungu wa uhai wangu (But God is the God of my life)
Yeye sehemu yangu, milele daima (He is my portion forever)
Nitaingia hema yake, na sifa zake kuu (I shall enter his tent with praise)

Chorus:
Ni nani mwingine, ajazaye roho yangu (Who else fills my spirit)
Na kunipa raha kamili (And gives me full joy)
Ni nani semeni, akomboaye mwanadamu (Tell me who else saves man)
Na kumshindia shetani (and defeats the devil on his behalf?)

(Verse 1) + (Chorus)