Advertisements

Usiku Mtakatifu (O Holy Night) Lyrics by Reuben Kigame and Gloria Muliro

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)See notes below

Usiku mtakatifu, nyota zameremermeta
(Oh Holy night, the stars are brightly shining)
Ni usiku wa kuzawa mwokozi
(It is the night of the dear Savior’s birth)
Dunia yote, kwa dhambi ilizama
(Long lay the world in sin and error pining)
Hadi Yesu kaja kutuokoa
(Till he appeared and the soul felt its worth)
Tunaiingia ya kusisimua kote
(A thrill of hope – the weary world rejoices)
Utukufu wake wachomoza

Tumsujudu, sikia malaika
(Fall on your knees, Oh hear the angel voices)
Usiku mkuu, wa kuzaliwa Yesu Kristo
(O night divine, O night when Christ was born)
Usiku mkuu, usiku mtakatifu
(O night, O holy night, O night divine!)

Kweli ametufunza sote kupendana
(Truly He taught us to love one another)
Injili yake ni amani (His gospel is peace)
Minyororo yote ya utumwa imevunjwa
(Chains shall He break for the slave is our brother)
Kwa jina lake tutapata uhuru
(And in His name all oppression shall cease)
Tenzi tamu wa pamoja twainua
(Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we)
Tumsifu kwa roho zetu zote
(Let all within us praise His holy name)
Yesu ni Bwana, milele tumsifu
(Christ is the Lord! O praise His Name forever)
Tutangaze uweza na utukufu wake
(His Power and Glory evermore proclaim)
Tutangaze uweza na utukufu wake
(His Power and Glory evermore proclaim)

Tumsujudu, sikia malaika
(Fall on your knees, Oh hear the angel voices)
Usiku mkuu, wa kuzaliwa Yesu Kristo
(O night divine, O night when Christ was born)
Usiku mkuu, usiku mtakatifu
(O night, O holy night, O night divine!)

(Notes: The Swahili lyrics do not translate completely to the h ones, but the singers wanted to convey meaningful translation of the Hymn in Swahili – this is why we have the original English lyrics instead of re-translating the Swahili ones back to English)

Advertisements

Huniachi (You Won’t Leave Me) Lyrics By Reuben Kigame Ft. Gloria Muliro

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umeahidi wewe Bwana huniachi
(Lord You have promised never to leave me)
Hadi mwisho wa dahari(?) ulisema, huniachi
(Even until the end of Age you said You will never leave me)
Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, siku zote
(You are a faithful God, all the time)
Mimi ninaiweka imani yangu kwako Baba
(I’ve put my faith in You Father)

Nipitiapo maji mengi au moto, huniachi
(When I go through many waters or fire, you’ll never leave me)
Unalijua jina langu ewe Bwana, huniachi
(Lord You know my name, You’ll never leave me)
Unatengeneza njia hata mito, kule jangwani
(You’ve prepared a way and streams in the wilderness)
Wewe ndiwe Alfa na Omenga, huniachi
(You are the Alpha and Omega, you’ll never leave me)

(Refrain)

Uliwalinda Waisiraeli kule jangwani
(You protected the Israelites in the wilderness)
Ukamtoa Danieli kutoka tundu la simba
(You saved Daniel from the Lion’s den)
Wewe huwainua na wanyonge, siku zote
(You uplift the weak, all the time)
Watuepusha na hatari kila siku, usifiwe!
(You keep us from danger every day, Be praised!)

(Refrain)

Baba hata mama wanaweza kunipaga
(My father and mother may betray me)
Marafiki nao wanaweza nigeuka
(My friends can turn their backs on me)
Mara kwa mara maadui wanizunguka
(Time and again my enemies surround me)
Nitaishi kwa ahadi yako Bwana, Huniachi
(I will live in your promise Lord, never to leave me)

(Refrain)

Sina Mungu Mwingine (I Have No Other God) Lyrics by Reuben Kigame and Sifa Voices

7 Comments(Sung in Swahili)

Pre-Song:
Oh Baba, mimi sina Mungu mwingine nimfahamuye (Oh Father, I don’t know any other God) Ni wewe pekee ujazaye Roho yangu (You alone fill my spirit)

Verse 1:
Sina Mungu mwingine, wa kutegemea (I don’t have any other God to depend on)
Mbinguni na duniani, hapana mwingine (Heaven and earth, there is no other)
Sina cha kupendeza, wala cha faida (I have nothing pleasing, or profitable)
Ila wewe Bwana wangu, Mungu wa milele (Only you my Lord, Everlasting God)

Verse 2:
Mwili na moyo wangu, vyaweza zimia (My body and heart may fail)
Bali Mungu ndiye mungu wa uhai wangu (But God is the God of my life)
Yeye sehemu yangu, milele daima (He is my portion forever)
Nitaingia hema yake, na sifa zake kuu (I shall enter his tent with praise)

Chorus:
Ni nani mwingine, ajazaye roho yangu (Who else fills my spirit)
Na kunipa raha kamili (And gives me full joy)
Ni nani semeni, akomboaye mwanadamu (Tell me who else saves man)
Na kumshindia shetani (and defeats the devil on his behalf?)

(Verse 1) + (Chorus)

Baba Yetu (Our Father) by Taifa Mziki Choir Lyrics by Reuben Kigame

1 Comment(Reuben Kigame’s Version)

(Sung in Swahili)

Verse 1:
Baba yetu wa mbinguni tunaleta sifa kwako
(Our Father in heaven we bring praises to you)
Wewe hulinganishwi na yeyote duniani
(You cannot be compared to anyone in the world)
Mbingu na nchi zakusifu, jua na mwezi vyakutukuza
(Heaven and earth praise you, the sun and the moon worship you)
Wanyama wa pori, ndege wa angani (Wild animals, birds of the air)
Sifa tele kwako Bwana (Multitudes of praises to you Lord)

Mbingu na nchi zakusifu, jua na mwezi vyakutukuza
(Heaven and earth praise you, the sun and the moon worship you)
Wanyama wa pori, ndege wa angani (Wild animals, birds of the air)
Sifa tele kwako Bwana (Multitudes of praises to you Lord)
(Repeat)

Chorus: *Hoiye is a sound (of praise)
Hoiye! Sifa zetu, Hoiye! ni zako zote
(Hoiye, Our praises belong to you alone)
Hoiye! Usifiwe, Hoiye! Milele Bwana
(Hoiye be praised forever Lord) Repeat

Verse 2:
Tukiomba kwako Baba, sikio lako li wazi kwetu
(When we pray to you Father, your ears are open to us)
Macho yako yatuona; sisi watoto wako
(Your eyes see us; your children)
Ulimtoa Yesu, mwana wako wa pekee
(You gave your only son Jesus)
Alikufa msalabani; sasa tuko huru
(To die on the cross; and now we are free)

%d bloggers like this: