Lipo Tumaini (There is Hope) Lyrics by Reuben Kigame and Sifa Voices Ft Jemimah Thiong’o and Princess Faridah

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Najifika jersey (I put on my poet’s clothing)
Wazia kudondoa (To drop some advice)
Kama Ayubu wa Uzi (Like Job of Uz)
Kwa wal’otiwa doa (For those with stains)
Umeshakatwa mizizi (You have been cut to the roots)
Kizi’ kilala ‘dongoni (The stump lies on the ground)

Refrain:
Lipo tumaini (But there is hope)
Kwa mti ul’okatwa (For the tree that is cut)
Maana ukikatwa (For although it is cut)
Utachipuka tena (It will sprout again)

Wamekupa kisogo (They have turned their backs on you)
Wa karibu wendani (Your closest friends)
Kote ni zogozogo (All around you is gossip)
Kunguni kitandani (Your marriage is broken)
Ni mambo ya kupiga konde (Be courageous)
Macho kazia mbinguni (And fix your eyes to heavens)

(Refrain)

Jasho lichuruza (You worked hard)
Kakubariki Jalali (And God blessed you)
Lo ikakwaruza (But the enemy attacked you)
Likapotea mali (And you lost it all)
Umebaki fukara (You have become destitute)
Wala kwa majalala (You eat from rubbish pits)

(Refrain)

Repeat: Sema (Say it!)
Aaa, Lije gharika (Though the floods come)
Aaa, Liwake jua (Though the sun shines)
Aaa, Ije dhoruba (Though the storm comes)
Aaa, Tutasimamama siye (We shall stand firm)

Repeat: Nyuma (Back)
Aaa, Haturejei (We shall not turn)
Aaa, Tumeshahama (We have already left)

Aaa (mbele) (Forwards)
Twaenda mbele (mbele) (We move forwards)

Bridge:
Tumeregarega sisi, gaturudi nyuma (We do not turn back)
Mbele tu (We only move forwards)
Raha kwa Yesu! (Joy in the Lord)
Cheza, cheza, cheza! (Dance!)
Kwa Yesu kuna tumaini (In Jesus there is hope)
Watoto wa pwani mpo? (Children of the coast, are you in the house?)
Tuko sisi hapa, tunacheza tu (We are here, we are dancing)

Tuinue tenzi (Let us raise our psalms)
Nyimbo za rohoni (The spiritual songs)
Kwake mwenyezi (To the almighty)
Kaja na imani (For He came with peace)
Kwa dalili ya maji (And with the sign of water)
Miche itachomoza (New sprouts shall emerge)

(Refrain)

I’ve Tasted of the Lord Lyrics by James Kahero and Sifa Voices

Leave a comment


(Sung in Swahili)

I have tasted of the Lord
And I know that Jesus you are good (Repeat)

I know! I know! I know!
Yes I know that Jesus you are good (Repeat)

(Same Lyrics in Swahili)
Nimeonja huyu Yesu
Ninajua yeye ni mwema (Repeat)

Swahili Refrain:
Najua! Najua! Najua!
Ninajua Yeye ni mwema (Repeat)

Ukishampata Yesu (When You receive this Jesus)
Utajua yeye yu mwema (You will know that He is good)
(Repeat)

(Swahili Refrain)

Ukimfuata huyu Yesu (When you follow this Jesus)
Utajua yeye yu mwema (you will know that He is good)
(Repeat)

(Swahili Refrain)

Huniachi (You Won’t Leave Me) Lyrics By Reuben Kigame Ft. Gloria Muliro

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umeahidi wewe Bwana huniachi
(Lord You have promised never to leave me)
Hadi mwisho wa dahari(?) ulisema, huniachi
(Even until the end of Age you said You will never leave me)
Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, siku zote
(You are a faithful God, all the time)
Mimi ninaiweka imani yangu kwako Baba
(I’ve put my faith in You Father)

Nipitiapo maji mengi au moto, huniachi
(When I go through many waters or fire, you’ll never leave me)
Unalijua jina langu ewe Bwana, huniachi
(Lord You know my name, You’ll never leave me)
Unatengeneza njia hata mito, kule jangwani
(You’ve prepared a way and streams in the wilderness)
Wewe ndiwe Alfa na Omenga, huniachi
(You are the Alpha and Omega, you’ll never leave me)

(Refrain)

Uliwalinda Waisiraeli kule jangwani
(You protected the Israelites in the wilderness)
Ukamtoa Danieli kutoka tundu la simba
(You saved Daniel from the Lion’s den)
Wewe huwainua na wanyonge, siku zote
(You uplift the weak, all the time)
Watuepusha na hatari kila siku, usifiwe!
(You keep us from danger every day, Be praised!)

(Refrain)

Baba hata mama wanaweza kunipaga
(My father and mother may betray me)
Marafiki nao wanaweza nigeuka
(My friends can turn their backs on me)
Mara kwa mara maadui wanizunguka
(Time and again my enemies surround me)
Nitaishi kwa ahadi yako Bwana, Huniachi
(I will live in your promise Lord, never to leave me)

(Refrain)

Fadhili Zake ni Za Milele (His love Endures Forever) By Reuben Kigame & Sifa Voices

3 Comments


(Sung in Swahili)

Zaburi 136; tumshukuru Bwana na tuimbe pamoja (Psalm 136 – Let us thank the Lord and sing together)

Chorus:
Mshukuruni Bwana, (Give thanks to the Lord)
Kwa kuwa ni mwema (For He is good)
Kwa maana fadhili zake (For His mercies)
Ni za milele (Endures forever)

Refrain: Fadhili zake ni za milele (His love endures forever)

Mshukuruni Mungu wa miungu (Thank the God of gods)
Mshukuruni Bwana wa mabwana (Thank the Lord of lords)
Amefanya maajabu (He has done great things)
Yeye alifanya mbingu na nchi (He created the heavens and the earth)
Sema Kabisa (Say it loud)

(Chorus)

Amefanya mianga mikubwa (He created great lights)
Jua litawale mchana (The sun to rule by day)
Mwezi na nyota usiku (The moon and stars by night)
Akatandaza nchi juu ya maji (He laid the earth over waters)
Imba kabisa (Sing out loud)

(Chorus)

Aliyeigawa Bahari ya Shamu (He who divided the Red Sea)
Akavusha Waisiraeli (And ferried the Israelites)
Aliyemshinda Farao (He who defeated Pharaoh)
Na majeshi yake yote (And all His armies)
Sema kabisa (Say it aloud)

(Chorus)

Yeye aliyetukumbuka (He who remembered us)
Katika unyonge wetu (In our weakness)
Atuokoaye na watesi (He who saves us from adversaries)
Mungu kweli ni wa ajabu (God truly is awesome)

(Chorus)

Enda Nasi (Go With Us) Lyrics by Reuben Kigame with Sifa Voices

20 Comments


(Sung in Swahili)

Tunaomba uwepo wako uende nasi (We pray for your presence to go with us )
Ewe Bwana wa majeshi utusikie (Oh Lord of Hosts, listen to us)
Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa (If you won’t go with us, we don’t want to leave)
Hatuwezi pekee yetu, enda nasi ( We can’t by ourselves, go with us)

Tu watu wa shingo ngumu tusamehe (We are a stubborn people, forgive us )
Hatufai mbele zako, turehemu ( We are undeserving, redeem us)
Tusafishe ee Baba, tuonyeshe uso wako (Cleanse us Father, show us your face )
Twahitaji neema yako, enda nasi (We need your grace,  )

Chorus:
Tutavua mapambo yetu, (We shall remove our ornaments )
Vitu vyote vya thamani kwetu (Everything  we value )
Mioyo yetu twaleta mbele zako (Our hearts we bring before you  )
Tutakase na utembee nasi (Cleanse  us and walk with us)

Tunaomba utuonyeshe njia zako (We pray that you show us your ways  )
Kwa maana umetuita kwa jina ( For you have called us by your name )
Twalilia Ee Bwana, utukufu na uso wako (We cry for your glory and your face Oh Lord)
Bila wewe tutashindwa, enda nasi (Without you Lord we shall be defeated, go with us )

(Chorus)

Older Entries

%d bloggers like this: