Bwana ni Mchungaji Wangu (The Lord is My Shepherd) Lyrics by Reuben Kigame and Sifa Voices ft. Jayne Yobera

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Psalm)

Bwana ni mchungaji wangu (The Lord is my Shepherd)
Sitapungukiwa kitu (I shall not want)
Hun’laza penye majani mabichi (He makes me lie down in green pastures)
Hun’ongoza kwa maji matulivu (He leads me beside still waters)

Hunihuisha nafsi yangu (He restores my soul)
Hun’ongoza kwa njia za haki (He leads me in paths of righteousness)
Nipitapo bondeni mwa mauti (Even though I walk through the valley of the shadow of death)
Sitaogopa yeye u nami (I will fear no evil, for you are with me)

Refrain:
Hakika wema nazo fadhili (Surely your goodness and mercy)
Zitanifuata mimi (Shall follow me)
Nitakaa nyumbani mwa bwana (I will dwell in the house of the Lord)
Siku zote za maisha yangu (All the days of my life) (Repeat)

Gongo lako na fimbo yako (Your rod and your staff)
Vinanifariji mimi (They comfort me)
Waandaa meza mbele yangu (You prepare a table before me)
Machoni pa watesi wangu (In the presence of my enemies)

(Refrain)

Advertisement

Pokea Sifa (Receive the Praise) Lyrics by Reuben Kigame

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Pokea sifa (Receive the praise)
Bwana pokea sifa (Lord, receive the praise)
Jina lako litukuzwe (May your Name be glorified)
Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Umeumba vyote viishivyo (You created all living things)
Dunia, jua na mwezi (The earth, the sun and the moon)

(Refrain)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Malaika wakuabudu (The angels worship You)
Ulimwengu, tunakuabudu (The earth adore You)

(Refrain)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Enzi yako ni ya milele (Your dominion is forever)
Milele hata milele (Forever and ever)

(Refrain)

Spoken:
Oh Baba yetu (Oh our Father)
Twaja kwako tukiungana (We congregate before You)
Na maumbile yote uliyofanya kwa mkono wako (And all the creatures You created with Your hands)
Sisi kitu gani hata utujali? (Who are we, that You care for us?)
Tunasema ewe pekee, pokea sifa zako (We say that only You, deserve the praises, receive them)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Utukufu wote ni kwako (All the Glory to You)
Sifa zote zako milele Baba (Your praise forever Father)

(Refrain)

Lipo Tumaini (There is Hope) Lyrics by Reuben Kigame and Sifa Voices Ft Jemimah Thiong’o and Princess Faridah

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Najifika jersey (I put on my poet’s clothing)
Wazia kudondoa (To drop some advice)
Kama Ayubu wa Uzi (Like Job of Uz)
Kwa wal’otiwa doa (For those with stains)
Umeshakatwa mizizi (You have been cut to the roots)
Kizi’ kilala ‘dongoni (The stump lies on the ground)

Refrain:
Lipo tumaini (But there is hope)
Kwa mti ul’okatwa (For the tree that is cut)
Maana ukikatwa (For although it is cut)
Utachipuka tena (It will sprout again)

Wamekupa kisogo (They have turned their backs on you)
Wa karibu wendani (Your closest friends)
Kote ni zogozogo (All around you is gossip)
Kunguni kitandani (Your marriage is broken)
Ni mambo ya kupiga konde (Be courageous)
Macho kazia mbinguni (And fix your eyes to heavens)

(Refrain)

Jasho lichuruza (You worked hard)
Kakubariki Jalali (And God blessed you)
Lo ikakwaruza (But the enemy attacked you)
Likapotea mali (And you lost it all)
Umebaki fukara (You have become destitute)
Wala kwa majalala (You eat from rubbish pits)

(Refrain)

Repeat: Sema (Say it!)
Aaa, Lije gharika (Though the floods come)
Aaa, Liwake jua (Though the sun shines)
Aaa, Ije dhoruba (Though the storm comes)
Aaa, Tutasimamama siye (We shall stand firm)

Repeat: Nyuma (Back)
Aaa, Haturejei (We shall not turn)
Aaa, Tumeshahama (We have already left)

Aaa (mbele) (Forwards)
Twaenda mbele (mbele) (We move forwards)

Bridge:
Tumeregarega sisi, gaturudi nyuma (We do not turn back)
Mbele tu (We only move forwards)
Raha kwa Yesu! (Joy in the Lord)
Cheza, cheza, cheza! (Dance!)
Kwa Yesu kuna tumaini (In Jesus there is hope)
Watoto wa pwani mpo? (Children of the coast, are you in the house?)
Tuko sisi hapa, tunacheza tu (We are here, we are dancing)

Tuinue tenzi (Let us raise our psalms)
Nyimbo za rohoni (The spiritual songs)
Kwake mwenyezi (To the almighty)
Kaja na imani (For He came with peace)
Kwa dalili ya maji (And with the sign of water)
Miche itachomoza (New sprouts shall emerge)

(Refrain)

I’ve Tasted of the Lord Lyrics by James Kahero and Sifa Voices

Leave a comment


(Sung in Swahili)

I have tasted of the Lord
And I know that Jesus you are good (Repeat)

I know! I know! I know!
Yes I know that Jesus you are good (Repeat)

(Same Lyrics in Swahili)
Nimeonja huyu Yesu
Ninajua yeye ni mwema (Repeat)

Swahili Refrain:
Najua! Najua! Najua!
Ninajua Yeye ni mwema (Repeat)

Ukishampata Yesu (When You receive this Jesus)
Utajua yeye yu mwema (You will know that He is good)
(Repeat)

(Swahili Refrain)

Ukimfuata huyu Yesu (When you follow this Jesus)
Utajua yeye yu mwema (you will know that He is good)
(Repeat)

(Swahili Refrain)

Huniachi (You Won’t Leave Me) Lyrics By Reuben Kigame Ft. Gloria Muliro

3 Comments


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umeahidi wewe Bwana huniachi
(Lord You have promised never to leave me)
Hadi mwisho wa dahari(?) ulisema, huniachi
(Even until the end of Age you said You will never leave me)
Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, siku zote
(You are a faithful God, all the time)
Mimi ninaiweka imani yangu kwako Baba
(I’ve put my faith in You Father)

Nipitiapo maji mengi au moto, huniachi
(When I go through many waters or fire, you’ll never leave me)
Unalijua jina langu ewe Bwana, huniachi
(Lord You know my name, You’ll never leave me)
Unatengeneza njia hata mito, kule jangwani
(You’ve prepared a way and streams in the wilderness)
Wewe ndiwe Alfa na Omenga, huniachi
(You are the Alpha and Omega, you’ll never leave me)

(Refrain)

Uliwalinda Waisiraeli kule jangwani
(You protected the Israelites in the wilderness)
Ukamtoa Danieli kutoka tundu la simba
(You saved Daniel from the Lion’s den)
Wewe huwainua na wanyonge, siku zote
(You uplift the weak, all the time)
Watuepusha na hatari kila siku, usifiwe!
(You keep us from danger every day, Be praised!)

(Refrain)

Baba hata mama wanaweza kunipaga
(My father and mother may betray me)
Marafiki nao wanaweza nigeuka
(My friends can turn their backs on me)
Mara kwa mara maadui wanizunguka
(Time and again my enemies surround me)
Nitaishi kwa ahadi yako Bwana, Huniachi
(I will live in your promise Lord, never to leave me)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: