(Sung in Swahili)

Zaburi 136; tumshukuru Bwana na tuimbe pamoja (Psalm 136 – Let us thank the Lord and sing together)

Chorus:
Mshukuruni Bwana, (Give thanks to the Lord)
Kwa kuwa ni mwema (For He is good)
Kwa maana fadhili zake (For His mercies)
Ni za milele (Endures forever)

Refrain: Fadhili zake ni za milele (His love endures forever)

Mshukuruni Mungu wa miungu (Thank the God of gods)
Mshukuruni Bwana wa mabwana (Thank the Lord of lords)
Amefanya maajabu (He has done great things)
Yeye alifanya mbingu na nchi (He created the heavens and the earth)
Sema Kabisa (Say it loud)

(Chorus)

Amefanya mianga mikubwa (He created great lights)
Jua litawale mchana (The sun to rule by day)
Mwezi na nyota usiku (The moon and stars by night)
Akatandaza nchi juu ya maji (He laid the earth over waters)
Imba kabisa (Sing out loud)

(Chorus)

Aliyeigawa Bahari ya Shamu (He who divided the Red Sea)
Akavusha Waisiraeli (And ferried the Israelites)
Aliyemshinda Farao (He who defeated Pharaoh)
Na majeshi yake yote (And all His armies)
Sema kabisa (Say it aloud)

(Chorus)

Yeye aliyetukumbuka (He who remembered us)
Katika unyonge wetu (In our weakness)
Atuokoaye na watesi (He who saves us from adversaries)
Mungu kweli ni wa ajabu (God truly is awesome)

(Chorus)

Advertisement