(Sung in Swahili)

Parapanda ya Bwana ii karibu (The Lord’s trumpet is near)
Parapanda karibu kusikika (The trumpet shall be heard soon)
Wazima wote watasikia (All who live shall hear it)
Na waliokufa wote wafufuke (Those who are dead shall rise)
Walomsubiri watavikwa taji zilizong’aa (Those who waited for Him will be crowned)
Bali waovu wataukimbia uso wake (But the evil shall flee His face)

Refrain:
Tutamwona mfalme wetu Yesu, akirudi (We shall see our kings’ return)
Tutafurahi, tupumzike, wote tuloshinda (We’ll rejoice and rest all who’ve conquered)
Nao malaika wote, wapige panda (The angels shall sound the trumpets)
Nyingi za ushindi (With resounding joy)
Na tutaruka mawinguni (And we shall rejoice in the clouds)
Tumlaki mfalme wetu (While meeting our King)

Watakaokuwa ni washindi,  Watafurahia ajabu (The winners shall rejoice)
Na majina yao yataitwa, Naye Yesu mwokozi wao (Their names called by Jesus their savior)
Wataruka kwa furaha angani (They shall jump for joy in the air)
Wakiongozwa naye Yesu (Led by Jesus)
Nyimbo tamu zitasikika angani (Sweet songs shall be heard)
Ndugu yangu usikose pale (My brother, do not miss it)

Utakuwa wapi siku hiyo ndugu? (Where will you be on that day?)
Utakuwa wapi siku hiyo? (Where will you be on that day?)
Mwokozi Yesu atakapoyaita (When our Savior Jesus shall call)
Majina yao aliowakomboa (The names of all He has saved)
Walio ya furaha mavazi katika damu ya Yesu (The ones who wear garments washed with His blood)
Wakavumilia hadi kufika mwisho (Those who persevered to the end)

(Refrain)

Advertisement