(Sung in Zulu)

Kungeze kwaphela kimi (I will never forget)
Ukuthanda wena (To Love You)
Ngikhumbul’ iGetsemane (For I remember Gethsemane)
Mmm Ungihluphekela (Where You suffered for me)
(Repeat)