(Sung in Zulu)

Noma ngihamba, ngihamba (Though I walk, I walk)
Es’godini so’kufa (In the valley of death)
Angiyekwesaba (I shall not Fear)
UJes’uyinqaba yami (For Jesus is my fotress)
(Repeat)

Refrain:
Nas’empini uyisihlangu sami (He is my Shield in battle/war)
Ungumpheme wokuphephela (You are the tower where I seek refuge)
(Repeat)

Jesu dwala lami (Jesus is my everlasting Rock)
Lona laphakhade mina (I will run to You forever)
Mangicashe njalo kuwena (I will hide in You forever)
(Repeat)

(Refrain)

Ungumpheme wokuphephela (You are the tower where I seek refuge)
(Repeat)
Mthunzi wami (My shade)
Ungumthunzi wokuphumula (You are my shade, a resting place)
(Repeat)

(Refrain)