(Sung in Swahili)

Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda (God, We have witness Your Good works)
Ni kweli we muweza (Truly You are able)
Ulitamka vitu vikawa (By your Word the world came to be)
Neno tu latosha (Your word is enough)
Ukisema umetenda (What You say, You have done)
Bahari shamu Isiraeli (The Isralites at the Red Sea)
Ah uliwavusha (You helped them to cross)
Kawatoa utumwani (You rescued them from slavery)
Watumishi wako umewapa (You have granted Your servants)
Yote waombayo (All they have prayed for)
Ikiwa umependezwa (If you are pleased)

Uamulo hakuna wa kulipinga (None can gainsay your Word)
Hakika we ni Mungu, wa vyote (Truly You are God, over all)
Unatawala dunia na vilivyomo (You rule over earth and all in it)
Makuu umeyatenda, Jehova (You have done great things, Lord)

Refrain:
Tumeuna, mkono wako Bwana (Lord we have seen Your hand)
Matendo yako Bwana ni makuu mno (Your work are great)
Umetutoa mbali, ukatushika mkono (You have brought us from far, holding our hands)
Mahali uliona pekee hatuwezi (Where You saw we couldn’t by ourselves)
Chini hata juu, watu unawainua (From the lowest to the highest, You lift people)
Sifa na utukufu ni zako milele (Praise and Glory belong to You forever)
Twasifu jina lako, milele tutakusifu (We will praise Your name forever )
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever You are Good, we shall dwell with You)
(Repeat)

Ona x? (Witness)
Msalabani ulitufia, hm ulitupenda (You died on the cross, for You loved us)
Dhambi zetu ukabeba (You carried our sins)
Baraka zako tuliziomba kweli tumeona (The blessings we prayed for, we have seen)
Hakika unabariki (Truly You bless)
Hata vipaji we ndo hutoa umetuwezesha (You are the one who give talents)
Tunaimba na kusifu (We sing and praise)
Walio haki hutowaacha, uliwaahidi (You promise not to leave the righteous)
Hata mwisho wa dahari (Even until the end of the world)

Hm watu wako umewapa mamlaka (You have given Your people authority)
kwa jina lako Yesu (In Your Name, Jesus)
Waponye (To heal)
Na huna ubaguzi (You do not discriminate)
Wote ni sawa kwako (All are equal before You)
Umetuita Yesu, tupone (You have called us Jesus, to heal)

(Refrain)

Ona x? (Witness)
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever we shall dwell with You)
(Repeat)

Advertisement