Naogopa (I’m Afraid) Lyrics by Zabron Singers

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Naogopa, nikiwaambia watu sijui wataniona vipi? (I’m afraid to tell people, how will they see me?)
Naogopa, kuyasema yote acha tu ninyamaze kimya (I’m afraid to tell it all, let me remain silent)
Naogopa, kuwaambia watu wanaanza kunisengenya (I’m afraid tell people for they will gossip)
Nina maswali mengi, miguuni pako (I have a lot of questions by your feet)

Kwa nini Mungu, umekuwa kama vile huoni? (God why, have you turned a blind eye?)
Pesa sina, lakini umeacha niugue (I have no money, but you’ve let me suffer)
Namtegemea, lakini umemwacha aondoke (I depend on them, but you’ve let them leave me)
Kwa nini Mungu, umenyamaza? (Why God, have You been silent?)

Refrain:
Mawimbi ni makali, upepo ni mkali (The waves are violent, and the winds are strong)
Na mlima ni mkali, umenyamaza! (The mountains are steep, but You’ve been silent!)
Maumivu ni makali, na vita ni vikali (The pain is too much, and the battles are fierce)
Nimevumilia, nimeshindwa, sema kitu! (I have endured, and cannot anymore, say something!) (Repeat)

Mbona kwa yule umlitenda juzi, na leo tena? (Why have you done it for them yesterday and today)
Kuna ugumu kwangu Baba, sema basi (What is difficult for mine Father, say it)
Mimi binadamu nakosa majibu, sema Baba (I am mortal with no answers, say it Father)
Nakuamini sana Baba yangu, usiniache! (I trust You my Father, do not abandon me)

Kuna shinda gani, imekuwacha, hata usiseme (What is difficult for you to address?)
Kama ni kosa, naomba unisamehe (If I’ve been sinful, I pray that You forgive me)
Turekebishe, naomba unisamehe (Repair us, I pray that you forgive me)
Nateta nawe, sitokata tamaa (I contend with You, I will not give up)
Wa kuaamua yangu, bado ni we (You are still my judge)
Nakuamini Mungu, bado ni we (I still put my trust in You)

Naogopa, upo kimya kuna nini Mungu? (I am afraid, God, why are You quiet?)
Sema neno, usikae kimya, nisije kufuru Mungu (Say something do not be quiet that I rebel)
Kama siku zangu za kuishi duniani bado zipo (If my days on earth still remain)
Naomba sasa Baba umalize (Father I pray then that you may finish)
Umalizane na shinda zangu (Finish with all my struggles)

Mambo mengi nimeomba kwako, umejibu, hili hujajibu (I have prayed for many things that you’ve answered, I pray for this as well)
Mungu wangu, bado nasubiri kwako (My God, I still await You)
Jibu basi, watu wakuone wewe (Respond, that people see You)
Watu wakuone Baba, bado nasubiri kwako (People to see You Father, I still await You)

(Refrain)

Sweetie Sweetie Lyrics by Zabron Singers

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Hatimaye ni leo, ni siku yetu
(Finally it is today, it is our day)
Siku yetu muhimu, harusi yetu
(Our special day, our wedding)
Uwepo wenu nyote eh eh, kwetu ni kitu
(Your presence, to us is important)
Kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho
(All of you are brethren to us, today and tomorrow)

Harusi maua, ng’aring’ari wanapendeza
(The wedding is like flowers, pleasing and glittering)
Leo ni furaha, shangwe na furaha
(Today is a joyful day, happiness and joy)
Harusi maua, tabasamu, suti na shera
(Wedding is like a flower, smiles, suits and veils)
Wacha tufurahi, sote tufurahi
(Let us be joyful, all of us be happy)

Refrain:
Sweetie sweetie sweetie
Haikuwa rahisi (It was not easy), eh sweetie
Tufike, my baby, leo hii (For us to get to this day)
Na hapa tulipo (And where we are)
Ndio siku yetu, ipo (It is our day)
Muhimu ya harusi  (Our special wedding) (Repeat)

Bridge:
Sasa nyumba moja, mwili mmoja
(Now we are one house, one body)
Kila kitu ni moja, tuwe pamoja
(Everything is one, we should be together)
Upendo naongeza, nawe ongeza
(I add love, and you add as well)
Heshima na pandisha, tuwe pamoja
(I raise respect, that we be together)

Sweetie sweetie sweetie
Haikuwa rahisi, eh sweetie (It was not easy)
Tufike, my baby, leo hii (For us to get to this day)

Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe
(Now you are me, and I am you)
We ndo mwendani wangu, rafiki yangu
(Your companion, my friend) (Refrain)

Na wazazi wameona wakaturuhusu
(And our parents have seen and given us their permission)
Kwa furaha wakasema eh “Tumewabariki”
(With joy they said “We have blessed you”)
Na Mwenyezi Maulana, atatubariki
(And the Almighty God, will bless)
Tukazae na tulee eh, watoto wazuri
(We produce and care for good children)

(Refrain)

(Bridge)

Sweetie sweetie sweetie
Haikuwa rahisi, eh sweetie (It was not easy)
Tufike, my baby, leo hii (For us to get to this day)

Yandoa mengi mengi, tupande nayo
(We should plant many that belongs to marriage)
Sweetie nikuheshimu, uniheshimu
(Sweetie that  I respect you, you respect me)
Mahaba motomoto, yawe ni wimbo
(Everlasting love to be our song)
Kwetu yawe waridi, yakanukie
(For us to be like a pleasing perfume)

Walikuepo, walitamani, nao watafunga harusi
(THere were those who desired marriage and wedded)
Wakaparangana haikuwezekana
(They quarrelled and didn;t work out)
Kama si nyinyi, tusingefika hapa na kufurahi hivi
(If it wasn’t for you, we would not achieve this joy)
Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo
(And today is the day, things have now happened)

(Refrain)

(Bridge)

Na tutakumbushana, kukaa na Mungu
(And we will remind each other to abide in God)
Familia ya Mungu, hujaa upendo
(To be a godly family, full of love)
Wema kwa ndugu wote, wa pande zote
(Goodwill to all brethren of all sides)
Tutapendwa na wote, hata na Mungu
(We will be loved by all, even by God)

Sikuachi Tena (I Won’t Leave You Again) Lyrics by Zabron Singers

1 Comment


(Sung in Swahili)

Tunaishi kwa nguvu ya Mungu, Ye ndo katuweka hapa
(We live by God’s Power, He placed us here)
Kila hatua tunapitia, ye ndiye mlinzi wetu
(He guards all the steps we take)
Asubuhi ifikapo, hujua siku itaenda vipi
(When morning comes, he knows how the day will go)
Je n’tavuka salama, mchana jioni hata usiku
(Will I cross safely the, morning, evening and night?)
Kwa dakika,sekunde hujua siku itaenda vipi
(By minutes and seconds, he knows how the day will go)
Kupata na kokosa, ajua mimi n’tapata nini
(Receiving and Losing, He knows what I will get)
Kulala, kuamka, ajua mi n’taamka vipi
(Sleeping, and rising, he knows how I will wake)
Maisha yetu yote, Mungu ndiye anazo siri zetu
(The Lord knows the secret of all our lives)

Refrain:
We ni Mungu wangu, sikuachi tena
(You are my God, I will not leave You again)
Nikuwepo leo ni rehema zako zaniwezesha
(Me being here today, is through Your Mercies)
Sina haki mimi, kujisifu tena
(I do not have the right to boast of myself)
Kwani bila wewe hakika mimi singekuwa hivi
(For Without You, truly I would not be this way) (Repeat)

Mwanga wangu wa njia na nyota katika maisha yangu
(The Light to my path and the Star in my life)
Ye ni Mungu wa nuru, ushindi hata vitu vyote vyake
(He is the God of light, victory and all things are His)
Upatacho shukuru, ni Mungu ndiye kakuweka hapo
(Be thankful for what you get, it is God who placed you there)
Usisahau kumtumikia bado ungali hai
(Do not forget to serve Him, while you are still alive)

Kumbuka kuna siku utadaiwa kwa matendo yako
(Remember there is a day you will give account for your actions)
Iwe jema, kwa baya, watu pia umewatenda vipi?
(For good or for ill, How have you treated others?)
Je wazitumiaje baraka ulizopewa na Mungu?
(How are you using the blessings you were given by God?)
Suluhisho pekee, ni Mungu tumpe maisha yetu
(The only solution, is to give God our lives)

(Refrain)

Nitasubiri (I Will Wait) Lyrics by Zabron Singers

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ya nini Mungu kujificha wakati wa shida?
(God, why do you hide from me in times of trouble?)
Wakati mwingine kama kweli huoni
(Other times it is like You do not see)
Wajua yote yalonikuta hasim’liki
(You know all that have happened to me that cannot be said)
Nimelia na kujinyamazisha pekee yangu
(I have cried and comforted myself)

Moyoni nikataabika, Furaha ikaenda
(My heart struggled, my joy fled)
Sikumwona wa kumwelezea shida
(I did not see anyone to confide with my troubles)
Rafiki pekee namwamini, ni Yesu mfariji
(The only friend I trust is Jesus the Comforter)
Ndio maana sijamwambia mtu shida zangu
(This is why I have not told people of my troubles)

Refrain:
N’tasubiri na kusubiri sitachoka
(I shall wait and wait without tiring)
Nimeshamezana na wewe kwa maombi
(I have already spoken to You in prayers)
Us’pojibu, au ujibu n’taelewa
(Whether You answer or not, I shall understand)
Nash’kuru, hata kwa majaribu
(I am thankful even in my trials)
Mungu unasababu (God You have a reason)
Mimi kuishi maisha kama haya
(For me to live such a life) (Repeat)

Kwa nini sasa umesimama mbali nami Bwana?
(Why do You stand away from me Lord?)
M’da mwingi mi najihisi mi ni mpweke
(A lot of times I feel lonely)
Jidhihirishe mi nikuone, nakuhitaji Bwana
(Manifest Yourself, let me see You, Lord I need You)
Nibariki sasa ukijibu maombi, yangu
(Bless me now as You answer my prayers)
Najua mengi nimekuudhi, nimetenda dhambi
(I know I have angered You, I have sinned)
Ndio maana ukasimama mbali nami
(That is why You’ve distanced Yourself from me)
N’samehe yote yote bure, kwa damu ya Yesu
(Forgive me all of it, freely, in the Blood of Jesus)
Nifanye mi ni we mtoto wako siku, zote
(Make me Your child, forever)

(Refrain)

Mkono Wa Bwana (The Hand of God) Lyrics by Zabron Singers

1 Comment


(Sung in Swahili)

Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda (God, We have witness Your Good works)
Ni kweli we muweza (Truly You are able)
Ulitamka vitu vikawa (By your Word the world came to be)
Neno tu latosha (Your word is enough)
Ukisema umetenda (What You say, You have done)
Bahari shamu Isiraeli (The Isralites at the Red Sea)
Ah uliwavusha (You helped them to cross)
Kawatoa utumwani (You rescued them from slavery)
Watumishi wako umewapa (You have granted Your servants)
Yote waombayo (All they have prayed for)
Ikiwa umependezwa (If you are pleased)

Uamulo hakuna wa kulipinga (None can gainsay your Word)
Hakika we ni Mungu, wa vyote (Truly You are God, over all)
Unatawala dunia na vilivyomo (You rule over earth and all in it)
Makuu umeyatenda, Jehova (You have done great things, Lord)

Refrain:
Tumeuna, mkono wako Bwana (Lord we have seen Your hand)
Matendo yako Bwana ni makuu mno (Your work are great)
Umetutoa mbali, ukatushika mkono (You have brought us from far, holding our hands)
Mahali uliona pekee hatuwezi (Where You saw we couldn’t by ourselves)
Chini hata juu, watu unawainua (From the lowest to the highest, You lift people)
Sifa na utukufu ni zako milele (Praise and Glory belong to You forever)
Twasifu jina lako, milele tutakusifu (We will praise Your name forever )
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever You are Good, we shall dwell with You)
(Repeat)

Ona x? (Witness)
Msalabani ulitufia, hm ulitupenda (You died on the cross, for You loved us)
Dhambi zetu ukabeba (You carried our sins)
Baraka zako tuliziomba kweli tumeona (The blessings we prayed for, we have seen)
Hakika unabariki (Truly You bless)
Hata vipaji we ndo hutoa umetuwezesha (You are the one who give talents)
Tunaimba na kusifu (We sing and praise)
Walio haki hutowaacha, uliwaahidi (You promise not to leave the righteous)
Hata mwisho wa dahari (Even until the end of the world)

Hm watu wako umewapa mamlaka (You have given Your people authority)
kwa jina lako Yesu (In Your Name, Jesus)
Waponye (To heal)
Na huna ubaguzi (You do not discriminate)
Wote ni sawa kwako (All are equal before You)
Umetuita Yesu, tupone (You have called us Jesus, to heal)

(Refrain)

Ona x? (Witness)
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever we shall dwell with You)
(Repeat)

%d bloggers like this: