(Sung in Swahili)

Mungu wangu mbona umeniacha? (My God why have You forsaken me?)
Mbona u mbali na kuugua kwangu, Baba? (Father, Why are You far from my groaning?)
Wote wana-oniona hunicheka (All who see me mock me)
Nakulilia, nakusihi unijibu (I cry unto You, I plead for You to answer me)
(Repeat)

Refrain:
Najua mtetezi yu hai (I know my Redeemer lives)
Kamwe sitakata tamaa (I shall never give up)
Aijua njia niendayo (He knows my path)
Ataniongoza milele (He will guide me forever)
Akisha n’tatatoka dhahabu (After my test, I shall emerge as gold)
Baada ya dhiki nitamwona muumba wangu (After my trials, I shall see my Creator)
(Repeat)

Mashtaka yangu yana uchungu mwingi (My complaint is full of bitterness)
Laiti ningelifika kwa Mungu wangu! (If only I could reach my God!)
Hakika ningenena na Mwenyezi Mungu (Truly I would speak to the Almighty God)
Ningeliweka dua langu mbele yake (I would state my case before Him)

(Refrain)

Hema za wabukonyi zafanikiwa Baba (Father, the tents of the wicked are prosperous)
Wasindao(?) hunawiri Bwana (Lord, those who provoke you are successful)
Mipango ya wenye dhambi nayo hunawiri (The plans of the wicked prosper)
Basi tumaini langu liko wapi? (Where then is my hope?)
(Repeat)

(Refrain)