(Sung in Zulu – A Medley)

Wangithand’ uJesu (Jesus loved me)
Wangiphakamisa (He lifted me)
Wangibhek’ endaweni (He placed me)
Ephakeme (On Higher ground)
Yingakho ngicula ( That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me )
(Repeat)

Yingakho ngicula (That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me)(Repeat)

Jesu wangifela (Jesus died for me )
Ngiyakholwa (I believe)
Wamafukha, unguzini khulue (He arose, that I may freed)

Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda! (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, wangifela (I love You, You died for me)
Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, noma wangifela (I love You, for You died for me) (Repeat)

Baba siyabonga (Father, We thank You)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Oh uthando lwakho (For Your Love) (Repeat)

Baba wanikela (Father You gave away)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
NgeNdodana yakho (Your Son) (Repeat)