(Sung in Sotho)

Jeso oa phela, Oa fodisa (Jesus Lives, He heals)
O neya Matla, hape Aa Busa (He grants Power, and he Reigns)
(Repeat)

A shoela Sefapanong (He died on the Cross)
Empa lebitla la pallwa ho mo tsoara (But the grave could not keep Him)
A tsoha, tsatsing la boraro (He rose on the third day)
Ontse a busa hoya hosafeleng (And He Reigns forevermore)
(Repeat)

Dinthong tsohle mahodimo (Over all the Heavens)
Lefatseng lohle, oa busa (And on earth, He Reigns) (Repeat)

Dinthong tsohle Mahodimo (Over all the Heavens)
Lefatseng lohle, wena O Kgosi (And on earth, You are King) (Repeat)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, wena O Kgosi (Oh! You are King over all the earth)
(Repeat)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, Oa halalela (Oh! You are Holy over all the Earth)
(Repeat)

Dinthong Tsohle! Mahodimo! (In all the heavens!)
Lefasteng Lohle Oa Halalela! (And all the Earth, You Are Holy)
(Repeat)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, oa ubusa (Oh! He reigns over all the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, wena o Kgosi (Oh! You are King over the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, oa halalela (Oh! You are Holy over all the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, wena O Kgosi (Oh! You are King over the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, Tsoriso oa wena Jeso (Oh, over all the earth, We praise You Jesus)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, Oa halalela  (Oh! You are Holy over all the earth)
(Repeat)