(Sung in Sotho – A Hymn)

Naa ke bomang, ba mosedile bohong?
(Who are on that side of the bridge?)
Ba hlohlorang role la lebitla (Shaking off the dust of the grave)
Ba leseli, baa khanya (They are the light and they are bright)
Ba meqhaka lihlohong (With crowns on their heads) (Repeat)

Bo hang seema, ha ba hlaha ka khoro (Behold them entering the gates)
Jerusalema e mocha, E mocha (The New Jerusalem)
Pineng tsa bona, tse tlisoang ke nyakallo (Their songs are full of joy)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb) (Repeat)

Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb)

Advertisement