Naa Ke Bomang (Who are They?) Lyrics Sung by Judith Sephuma

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Naa ke bomang, ba mosedile bohong?
(Who are on that side of the bridge?)
Ba hlohlorang role la lebitla (Shaking off the dust of the grave)
Ba leseli, baa khanya (They are the light and they are bright)
Ba meqhaka lihlohong (With crowns on their heads) (Repeat)

Bo hang seema, ha ba hlaha ka khoro (Behold them entering the gates)
Jerusalema e mocha, E mocha (The New Jerusalem)
Pineng tsa bona, tse tlisoang ke nyakallo (Their songs are full of joy)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb) (Repeat)

Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb)

Madi a Konyana (Blood of The Lamb) Lyrics by Solly ft Keke

6 Comments


(Sung in Sotho)

Na ke bo mang, ba mosedile bohong? (Who are they, […]?)
Ba tlhotlhora, role la le bitla (That are shaking off the dust of the grave)
Ba ya kganya, ba ba sweu (They are bright, they are white)
Ba meqhaka ditlhohong (They have crowns on their heads)
(repeat)

Bohang seema, ha ba hlaha ka khoro (Look at them that come through the gates)
Jerusalema e mocha, e mocha (The new Jerusalem)
Pina tsa bona tse tsiswang ke nyakallo (Their songs are full of Joy)
Ke madi a konyana x2 (It is the blood of the lamb)

O ya galalela, O ya galalela (You are holy, You are holy)
O ya galalela, Modimo wa kgotla (You are holy, our God)

%d bloggers like this: