(Sung in Sotho – A Hymn)

Refrain:
Inkele Morena, pelo ya ka eohle (Lord take my heart)
E busoe ke wena, ka mehla le mehla (Let it be ruled by You forever)
Inkele Morena, pelo ya ka yohle (Lord take all of my heart)
E laeloe ke wena, ka mehla yohle (Let it be commanded by You forever) (Repeat)

Le ha nka tsamaea khohlong e lefifi (Even though I walk through the valley of the shadow of death)
Ha ke tsabe letho, ha ke tsabe (I shall not be afraid, I am not afraid)
Inkele Morena, pelo ya ka yohle (Take my heart Lord)
E laeloe ke wena ka mehla eohle (Let it be forever ordered by You)