(Sung in Zulu)

Ekuqaleni ubukhona (In the beginning, You were there)
Uvunguza phezu bomhlaba (Your breath blows over the earth)
Umkulukulu akhulumi (You silence the ancients)
Wena Moya, wenze (You are the Spirit who is able)

Kodwa namhlanje, ugcwele kimi (But today I ask that You  fill me)
Ubusa kimi, Moy’ ogcwele (Reign over me, Holy Spirit)

Gcwala kimi, Moy’ ogcwele, ungigcine (Fill me, Holy Spirit, Keep me) x2
Busa kimi, lokhu Nkosi, umkhulekho wam’ (Reign in Me, You are my King, my prayer) x2

Oh! Moy’ ogcwele, vumbe’elimnadi (Oh! Holy Spirit, Sweet Perfume) x2

Ngifuna wena, Moy’ ogcwele, vumbe’elimnadi (I want You Holy Spirit, Sweet Perfume) x2
Ngidinga wena, ngingeze lutho, ngaphandle kwakho (I need You, I am nothing without You) x2

Oh! Moy’ ogcwele, vumbe’elimnadi (Oh! Holy Spirit, Sweet Aroma) x2

Uli vumbe’elimnadi (You are the Sweet Perfume) x3
Moy’ ogcwele (Holy Spirit) (Repeat)

Oh! Moy’ ogcwele, vumbe’elimnadi (Oh! Holy Spirit, Sweet Perfume) x2

Advertisement