Pula tsa lehlohonolo (Showers of Blessings) Hymn Lyrics Sung by I.P.C.C (Sefela 354)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Pula tsa lehlohonolo (When the showers of blessings)
Ha di na ka medupi (Rain down)
Hohle e le diphororo (When they fall everywhere)
Le’na hle o nkgopole (Please remember me)
O Jesu, Mong’a ka (O Jesus, my Lord)
O se ntebale le’na (Do not forget me)

Refrain:
O Jesu, Mong’a ka (O Jesus, my Lord)
O se ntebale le’na (Do not forget me)

Oho se mphete Monghadi (My Savior, do not pass me by)
Bona, ke omeletse (Behold, I’m dry)
Rothisetse marothodi (Grant me a little rain)
Le’na o nkolobise (That I may be baptized)

(Refrain)

Mmoloki wa k’a lerato, (My loving Savior)
Ke kgomaretse wena (I am clinging unto You)
Ha o fa ba bang ha hakaalo (As you greatly bless others)
(Ntate) Mphe hanyenyane le’na (Bless me a little as well)

(Refrain)

(Last Verse + Refrain)

Bonang Sefapanong (Behold the Cross) Hymn Lyrics by IPCC (Sefela 27)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Bonang sefapanong (Behold the Cross)
‘Moloki wa batho (The Savior of people)
Ho re lopolla tahlehong (Redeeming us from loss)
A ineela lefu (He surrendered His life)

A shoa ke lerato (He died of Love)
Lee a re ratileng (Our beloved)
A re jarela thohako (He bore our curse)
Re lokollwe dibeng (And freed us from sin)

Dikgororo tsa hae (In the valley)
Ke phophi tsa madi (Paid the blood feud)
Serapeng sa Gethsemane (In the garden of Gethsemane)
Tsa rothela fatshe (As he sweated blood)

Mora wa Modimo (The son of God)
A tlisoa Golgotha (Was brought to Golgotha)
Ka ho jara sefapano (Bearing his Cross)
A fedisoa matla (He was humiliated)

Empa ho fedile (It is now finished)
Molao o phethilwe (The law has been fulfilled)
Madi joale a lefile (The debt has been paid)
Tsohle di lokile (It is well)

%d bloggers like this: