(Sung in Sotho – A Hymn)

Bonang sefapanong (Behold the Cross)
‘Moloki wa batho (The Savior of people)
Ho re lopolla tahlehong (Redeeming us from loss)
A ineela lefu (He surrendered His life)

A shoa ke lerato (He died of Love)
Lee a re ratileng (Our beloved)
A re jarela thohako (He bore our curse)
Re lokollwe dibeng (And freed us from sin)

Dikgororo tsa hae (In the valley)
Ke phophi tsa madi (Paid the blood feud)
Serapeng sa Gethsemane (In the garden of Gethsemane)
Tsa rothela fatshe (As he sweated blood)

Mora wa Modimo (The son of God)
A tlisoa Golgotha (Was brought to Golgotha)
Ka ho jara sefapano (Bearing his Cross)
A fedisoa matla (He was humiliated)

Empa ho fedile (It is now finished)
Molao o phethilwe (The law has been fulfilled)
Madi joale a lefile (The debt has been paid)
Tsohle di lokile (It is well)