Ni Poa (It is Good) Lyrics by Amani G ft. Pitson

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Ni poa kuwa na rafiki kama Yesu (It is good to have a Friend like Jesus)
Ukianguka kwa shimo anakutoa (When you fall into a hole, He rescues you)
Ni poa kuwa na rafiki kama Yesu (It is good to have a Friend like Jesus)
Ukiwa mwenye dhambi, anakuokoa (If You are a sinner, He saves you)

Na je, rafiki yako akisikia (Should your Friend hear)
Kwamba ndugu yako ameaga dunia (That your brother has passed away)
Siku ya nne, anatokea (He will show up on the fourth day)
Na ndugu yako, rafiki anamfufua (Your brother, your Friend will raise him)

Na je, rafiki yako ukimwambia (Should you tell your Friend)
Ati hujalipa kodi, wanatukujia (That You have not paid taxes, they’re coming for you)
Anakutuma kafungue mdomo wa samaki (He sends you to open a fish’s mouth)
Hapo ndani kuna mapeni, lipa kodi (Inside it there is money, pay your taxes)

(Refrain)

Imagine, Rafiki amaye haogopi (Imagine a Friend that does not fear)
Imagine, Rafiki ambaye hatoroki (Imagine a Friend that does not flee)
Imagine, Rafiki ambaye hakuwachi (Imagine a Friend that will not abandon you)
Hata maji rafiki yanamtii (Even the waters obeys Him)

Mawimbi yakija, rafiki anakemea, kemea (When the waves come, Friend rebukes them)
Juu ya maji, rafiki anatembea, tembea (On water, the Friends walks)
Hakuna jambo Yesu linamlemea, lemea (There is nothing impossible to Jesus)
Yesu ni Rafiki, anakungojea (Jesus is a Friend, He is waiting for You)

(Refrain)

Advertisement

Kilele (The Summit) Lyrics by Pitson

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Macho ya Bwana hayalali hayasinzii (The Lord’s eyes does not sleep nor slumber)
Alinitoa mbali na vile nilikuwa vizii (He brought me from far though I was hopeless (?))
Kijana wa umasikini, ameshika shilingi (A poor youth, has been successful)
Ametoa (He has released)Lingala ya Yesu” na bado anatia bidii (And He still works hard)
Akisema atakubariki, sio uwongo (If He says that He will bless you, He does not lie)
Akisema atakubariki, uliza (If He says, He will bless you, ask) Jemimah Thiong’o
You’re dreams are valid, no matter where you’re from
Kama huamini uliza (If you don’t belive, ask) Lupita Nyong’o

Refrain:
{Ingawa shida ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi, ni mob (Though the troubles may be many)
Nazo raha ni haba, ni haba, ni haba, ni haba, ni kidogo (and joy may be rare) } x2
Tukunje shati, tuanze kazi (Lets fold our sleeves, and start work)
Tupige magoti, tuanze maombi (Kneel before Him and start praying)
{Tutafika kilele (We shall reach the summit) x3
(Tutafika) Tukiwa na Yesu (We shall reach with Jesus),
Kilele, kilele, kilele (The summit)} x2

Alikulipia deni msalabani (He paid your debts at the cross)
Ya mama mboga atashindwa kiaje (How shall the grocery bills faze Him)?
Alilipia Jonah safari, samaki, airline (He paid for Jonah’s trip, fish and freight)
Visa yako, amesema (About your visa: He has said) “That’s fine”
Akutoe kwa mathree, akuweke kwa (He would remove you from the bus, and place you in a) Merc II
Na kama hauna mtu, akupe plus 1 (If you have no spouse, he gives you plus 1)

(Refrain)

Kwa muziki, Kilele (In music, the summit)
Kwa masomo, kilele (In studies, the summit)
Tutafika eh, kilele (We shall reach, the summit)
Kilele, kilele, kilele, oh kilele (The summit)

Lingala Ya Yesu (Jesus’ Brand of Lingala) Lyrics by Pitson

15 Comments


(Sung in Swahili)

Imekuwa muda sasa papa sijakuimbia Lingala Baba
(It’s been a while, that I haven’t sung Lingala to you Father)
Nimekuwa nikishughulisha na mareggea na maragga
(I have been busy with Reggae and Ragga)
Mablues zikafanya mimi n’kalala  (And The Blues sent me to sleep)
Sasa nimeamka Baba naimba Lingala (But I’m now awake and singing Lingala)
Waliniambia lingala poa nifunge mshipi juu ya tumbo
(They told me a good Lingala is by tying my belt high)
Na nijue kilingala eti “petit Lingala le eza moke” (And for me to speak Lingala like “…”)
Wakaniambia Lingala poa niongee katikati ya wimbo
(They told me a good Lingala song has a speaking part)
“Naongea, na sina kitu cha kusema” (“I speak, when I have nothing to say”)
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuwangi complicated
(But I say that Jesus’ brand of Lingala is not complicated)
Ukipewa kagitaa tu (When you’re given the guitar chords) x2
Unainua mikono juu, unasifu Yesu juu (You lift your hands and praise Jesus)

Refrain:
Lingala ya Yesu wangu, inaokoa (My Jesus’ brand of Lingala; saves)
Lingala ya Yesu wangu, inabariki (My Jesus’ brand of Lingala; blesses)
Lingala ya Yesu wangu, si complicated (Jesus’ brand of Lingala; is not complicated)
Unasifu x3 Yesu juu (You simply praise x3 Are Raise Jesus High)

Sio lazima utoboe kila pahali ndio msanii usikike (You don’t need piercing to be heard)
Sio lazima magari ya kifahari ndio video ishike
(No need for luxury cars for your videos to be successful)
Sio lazima ujue kilingala ndio Congo ufike
(You don’t need to know Lingala to reach Congo)
Nao madancer, nguo zimewabana, zimewabana, hiyo hapana (And the tight clothes on dancers, that’s a no)

Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuwangi complicated
(But I say that Jesus’ brand of Lingala is not complicated)
Ukipewa kagitaa tu (When you’re given the guitar chords) x2
Unainua mikono juu, unasifu Yesu juu (You lift your hands and praise Jesus)

(Refrain)

Unasifu x3 Yesu juu (You praise x3 Are Raise Jesus High)
Sio jina lako we msanii, unasifu Yesu Juu (Not your name artist, but Jesus’)

%d bloggers like this: