Ubukhosi (Majesty) Lyrics by Zaza Mokhethi

1 Comment


(Sung in Xhosa)

Amandla nobukhosi (Power and Majesty/Sovereignty)
Bungobakho Thixo (Belong to You, Lord) (Repeat)

Amanda, angowakho (The Power is Yours)
Nobukhosi, bukhobakho (The Kingdom is Yours)
Amandla nobukhosi (Power and Majesty/Sovereignty)
Bungobakho Thixo (Belong to You, Lord) (Repeat)

Refrain:
Sithi Bayede! Oh Bayede! (We say Hail! Oh Hail!)
Bayede uThixo! (Oh Hail unto the Lord) (Repeat)

Izingelosi, oh na ziyakubabaza (The angels praise You)
Oh Bayede! Bayede uThixo (Oh Hail!, Hail unto the Lord)

(Refrain)

Advertisement

Izingelosi (Angels) Lyrics by Zaza ft Thobeka Mahlangu

1 Comment


(Sung in Zulu – Original Version by Zaza)

Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name)
Zithlabel’ uHalleluya (They sing “Hallelujah”)
Zibabaza Mahla ako (They praise your name) (Repeat)

‘Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name) (Repeat)

Refrain:
Uyingcwele! Uphakeme! (You are Holy! Be lifted up!)
Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing)
(Repeat)

Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing) x?

Amaxheba (Wounds) Lyrics by Zaza

2 Comments


(Sung in Zulu)

Angiwanaki amanxeba  (I will ignore my wounds)
Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal my pain)
(Repeat)

Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal me)
Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal my pain) (Repeat)

(From the top)

Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal me)
Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal my pain) (Repeat)

Konke Kuyenzeka (Everything is Possible) Lyrics by Zaza ft. Women in Praise

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Konke kuyenzeka! (Everything is possible)
Konke kulungile (All is well)
Konke kuyafezeka! (Everything is achievable)
Ngokukholwa (When you believe/By Faith) (Repeat)

Kunqamk’ izibophe ezinzima (The bonds shall be broken)
Kuqhekeka namadwala (The rocks shall crumble)
Amadimon’ ayabaleka (The demons flee)
Ngokukholwa (When you believe/ By Faith)

(Refrain)

Akekho ofana naye (There is none like Him)
Akekho ofana nawe (There is none like You)
Konke kuyenzeka (All is well)
Futhi kuyafezeka (It is also accomplished)
Haleluya, Haleluya (Hallelujah, Hallelujah!)

Kunqamk’ izibophe ezinzima (The bonds shall be broken)
Kuqhekeka namadwala (The rocks shall crumble)
Amadimon’ ayabaleka (The demons flee)
Ngokukholwa (When you believe/ By Faith)

Imbewu (The Seed) Lyrics by Zaza Mokhethi

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Yawa, yawa lembewu (The seed fell)
Yawa yawa yawa lembewu (When the seed fell)
Yawa yawel’ emhlabeni (When it fell, it fell into the world)

When the blood of Abel touched the ground
It cried for vengeance
But when the blood of Christ touched the ground
It cried for Redemption!

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: