(Sung in Zulu)

Verse 1:
Zonk’izintlungu nobunzima odlule kubo (All the trials you have endured)
Izilingo kanye nezintsizi zikuhaqile (All the obstacles and sorrows in your way)
Wobalekela phi na, Wophelela kuphi na? (What is going to happen to you?)
Uyabizwa sondela uzosindiswa (You are invited – come and be saved)
(Repeat)

Chorus:
Ngimi lapha, woza kim’ ungesabi ngithembe (Here I stand, come in and do not fear)
Bamb’isandla sam, sizowela ngaphesheya (Take my hand; I will lead you safely)
Awuwedwa, ngingumsindisi wakho (You are not alone, I am your redeemer)

Verse 2:
Bonk’ ubumnyama nokwesaba buyaphela (All the darkness and fear shall end)
Izinyembezi zeminyaka Yena uyazesula (He will wipe away your tears)
Bambelela kuJesu, uzothola uthando (Hold on to Jesus, you shall find grace/love)
Uyabizwa sondela uzosindiswa (You are invited – come and be saved)

(Chorus)