(Sung in Zulu)

Ngiyavuma uma ngaliso, (I acknowledge the wonder)
Oka uKrestu umfeli wami (Of Christ my savior)
Wabushiya ubukhosi (He left his throne)
Wehla wafa ngenxa yami (And died in my place)
(Repeat)

Ngineculo ngalo uthando (I have a song about the love)
Luka krestu umfeli wam (Of Christ who died for me)
Ngimbabaza owangifela (I praise the one who died for me)
Lalelani iculo lami (Listen to my song)
Lalelani iculo lami (Listen to my song)
(Repeat)

Lalelani iculo lami (Listen to my song) x?