[Other Songs by Mkhululi]
(Sung in Shona)

Iwe satani (Hey you Satan!) Hayi!
Tinouya (We’re coming) Hayi!
Kwauri (For you) Hayi!
Nomunondo (With the sword) Hayi!
Weshoko (Of the gospel) Hayi!
Tichiti (Shouting) Hayi!
Hauna simba (You have no power) Hayi!
Kuvakomana (On the boys) Hayi!
Nevasikana (And the girls) Hayi!
Vakatengwa (For the’ve been bought) Hayi!
Neropa (By the blood) Hayi!
RaJesu (Of Jesus) Hayi!
Viva Jesu (Long live Jesus) Viva! x4
Naye Jesu (Yes Jesus) Naye! x4

Tose Dzvamu Nevhangeri (We all stand with the gospel)
Haiwaiwa tose dzvamu (Yes,  we stand with the gospel) x8

(Chant)

Iyo nguva (Nguva yatoperawo) The time is running out
Namata (Namata Mwari wako iwe) Pray to your God (Repeat)
Namata (Namata) Pray (x2)
Namata (Namata Mwari wako iwe) Pray to your God (Repeat)

(This is) This is your time
(To praise) To praise the Lord
(Namata) Namata Mwari wako iwe Pray to your God  (Repeat)

Namata (Namata) Pray
Namata (Namata Mwari wako iwe) Pray to your God (Repeat)

Iyo nguva (Nguva yatoperawo) The time is running out
Shumira (Shumira Mwari wako iwe) Serve your God (Repeat)

Shumira (Shumira) Serve (x2)
Shumira (Shumira Mwari wako iwe) Serve your God (Repeat)

Iyo nguva (Nguva yatoperawo) The time is running out
Farira (Farira Mwari wako iwe) Rejoice in your God (Repeat)

(Farira) Farira Rejoice (x2)
Farira (Farira Mwari wako iwe) Rejoice in your God (Repeat)

Fara fara fara (Fara) Rejoice, Rejoice, Rejoice (Rejoice)
Farira Jesu iwe (Fara) Rejoice in Jesus (Rejoice) (Repeat x4)

Tamba, tamba, tamba (tamba) Dance, dance, dance (dance)
Tambira Jesu iwe (tamba) Dance for Jesus (dance) (Repeat x4)
Tamba, tamba, tamba  Dance, dance, dance

Makomborero, makomborero (Your blessings)
Makomborero edu Adonai (Look at your blessings)
Takapiwa veduwe makomborero, (We’ve been given many blessings)

(Makomborero, makomborero) (Your blessings)
Takapiwa makomborero (We’ve been given many blessings)
(Naivo mama/baba) (Look at them mother/father)
Pane zvose zvataichema (In all that we have been crying for)(repeat)

(Makomborero, makomborero) (Your blessings)
Takapiwa makomborero (We’ve been given many blessings)
(Makomborero, makomborero) (Your blessings)
Pane zvose zvataichema (In all that we have been crying for)(repeat)

Advertisement