(Sung in Zulu)

Refrain:
Akukh’ okungenzeki kuye, (Nothing is impossible to Him)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)
(Repeat)

Hlal’ othandweni, hlal’ okholweni (Abide in his love, remain faithful)
Hlala ezwini lakhe (Meditate on His word)
Hlal’ ethembeni, hlal’ entandweni (Always be hopeful, remain in His will)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)

(From the top)

Konke kuyenzeka kuye (Everything is possible to Him)
Konke kuyenzeka (Everything is possible)
(Repeat)

Hlal’ othandweni, hlal’ okholweni (Abide in his love, remain faithful)
Hlala ezwini lakhe (Meditate on His word)
Hlal’ ethembeni, hlal’ entandweni (Always be hopeful, remain in His will)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)
(Repeat)

Kuyenzeka x3,  Kholwa kuJesu, konke
(Trust x3 in Jesus always) (Repeat)

(Refrain)