(Sung in Xhosa – A Hymn)

Zundithwale nakaloku (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of love) x2

Sendiziphosa kuwe (I submit myself to You)
Nkosi Yesu ndiphuthume (Lord Jesus take charge) x2

Izixhobo zam’ ziwile (All my weapons)
Zithathiwe nguSathane (Are now possessed by Satan) x2

Xandiyekelelwa Nguwe (If You let me go)
Ndophalala njengamanzi (I will perish like water) x2

Zundithwale nakaloku (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2

Advertisement