(Sung in Xhosa – A Hymn)

Zundithwale nakaloku (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of love) x2

Sendiziphosa kuwe (I submit myself to You)
Nkosi Yesu ndiphuthume (Lord Jesus take charge) x2

Izixhobo zam ziwile (All my weapoons)
Zithathiwe nguSathane (Are now possesed by Satan) x2

Xandiyekelelwa Nguwe (If You let me go)
Ndophalala njengamanzi (I will perish like water) x2

Zundithwale nakaloko (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2

Advertisements