(Sung in Zulu)

Refrain:
Umoya wam’ uyavuma uthi yebo (oh) Nkosi (My heart admits saying “Yes Lord”)
Yebo kuWena mnini mandla onke (Yes You are the Almighty)
Ngiyavuma, Ukusetjenziswa nguwe (I consent, to be used by You)
Uselibatshazw’ Igama Lakho (To proclaim Your name) (Repeat)

Injongo yam’ kukukhonza, wena wedwa (My purpose is to serve You alone)
Nokhuzi nikelela njengomhla tshelo (And to offer myself as a sacrifice)
Ukusetyenziswa ngokh’ uthandwa nguwe (Use me as it pleases You)
Baba ngiyavuma (Father I accept)

(Refrain)

Ngiyavum’ ngiyavuma (I accept) x2
Baba Ngiyavuma (Father I accept) (Repeat)

Advertisement