Hallowed Lyrics by Xolly Mncwango and Sung by Sibongiseni Buhle Thela (Joyous Celebration 22)

Leave a comment


Confidently calling You my healer/ a Way maker
Confidently calling You my Savior
Confidently calling You a Loving God
You are God, You are God (Repeat)

Hallelujah, Hallelujah
Be unto the, King of kings
Glory and Honor, Wisdom and Power
Be unto the, King of Kings (Repeat)

Refrain:
Let all creations bow
Heaven and earth proclaim
You are risen King, hallowed
Hallowed be Your Name

Hallelujah, Hallelujah
Be unto God, King of kings
Glory and Honor, Wisdom and Power
Be unto God, King of Kings

(Refrain)

Response: The King of Glory, Mighty in battle
You are the Great I Am
None can compare to
You reign and rule
You are so glorious
You will never leave us nor forsake us
Wherever you are sitting tonight
Let us celebrate Him tonight
He is the Great Him
He never loses, he always wins
We serve a great God!
Mighty God You are, Mighty God You are!
Gracious God You reign

Confidently calling You my healer
Confidently calling You my Savior
Confidently calling You a Way Maker
You are God, You are God

You are God

Ngiyavuma (I Accept) Lyrics by Kholiwe (Joyous Celebration Choir 22)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Umoya wam’ uyavuma uthi yebo (oh) Nkosi (My heart admits saying “Yes Lord”)
Yebo kuWena mnini mandla onke (Yes You are the Almighty)
Ngiyavuma, Ukusetjenziswa nguwe (I consent, to be used by You)
Uselibatshazw’ Igama Lakho (To proclaim Your name) (Repeat)

Injongo yam’ kukukhonza, wena wedwa (My purpose is to serve You alone)
Nokhuzi nikelela njengomhla tshelo (And to offer myself as a sacrifice)
Ukusetyenziswa ngokh’ uthandwa nguwe (Use me as it pleases You)
Baba ngiyavuma (Father I accept)

(Refrain)

Ngiyavum’ ngiyavuma (I accept) x2
Baba Ngiyavuma (Father I accept) (Repeat)

Kuwe (Unto You) Lyrics by Mnqobi Nxumalo (Joyous Celebration Choir 22)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Nqaba yokuphephela kwam’ (My shield and my refuge)
Kuphepha kwam’kukuwena (My safety is in You)
Siqalo nesiphetho sam’ (My beginning and the end)
Mlomo ongaqambi manga (The Tongue that utters no lies)

Refrain 1:
Sendlala indumiso, Kuwe (We bring our worship, to You)
Mdala wezinsuku, Kuwe (Ancient of Days, to You)
Malusi omuhle, Kuwe (Beautiful Shepherd, to You)
Themba lamathemba, Kuwe (Hope of all hopes, to You)
Akekh’ofaniswa nawe (There is none compared to You)

Refrain 2:
UbuKhosi nobungqongqoshe (The Kingdom and Glory)
Buyohlala bungoBakho (Will be Yours forever)
Inkazimulo nawo Amandla (The Glory and the power)
Usinike ngegama Lakho! (You granted us by Your Name) (Repeat)

Bridge:
Mlil’oqothulayo (Consuming fire)
Mandla kawapheli (Unfailing power)
My Strong Tower
Lord You Reign Forever More
Akekh’onjeNgawe (There is none compared to You)
Uyasabeka! Ngonyama (Receive Glory, King)

(Refrain 1 + Refrain 2)

Ohh… Kuwe! Kuwe! (Oh, to You!)

Malusi omuhle, Kuwe! (Beautiful Shepherd, to You)
Themba lamathemba, Kuwe! (Hope of all hopes)
Sendlala indumiso, Kuwe! (We bring our worship, to You)
Mdala wezinsuku, Kuwe! (The Ancient of Days, to You)
(Repeat)

UbuKhosi nobungqongqoshe (The Kingdom and Glory)
Buyohlala bungoBakho (Will be Yours forever)
Inkazimulo nawo Amandla (The Glory and the power)
Usinike ngegama Lakho! (You granted us by Your Name) (Repeat)

 

Bazovuma (They Will Admit) Lyrics by Andile Thabethe and Joyous Celebration Choir 22

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Sithi ngenhla nangezansi (All of us from the highlands)
Ngenhla nangezans’ (From the highlands to the lowlands)

Refrain
Bazow’vum’u – Amen (They will accept Amen)
Vum’u Amen (Proclaim Amen)
Bazoy’shaya lengoma (To the beat of this song)

eBergville emangwaneni (From the Emangwaneni in Bergville)
(Refrain)
KwaZulu eNatal (To KwaZulu Natal)
(Refrain)
Ngish’Egoli eGauteng (I say From Johannesburg in Gauteng)
(Refrain)
eLimpopo eGiyani (To Giyani in Limpopo)
(Refrain)

Ngiyakuthanda moya ongcwele (I Love You Holy Spirit)
Ngiyakuthanda (I love You) (Repeat)

Ngizoshumayela ngawe (I will preach about you)
Ngob’uyamangalisa wena (For you are amazing)
(Repeat)

Wamuhle Moya x2 (He (The Spirit) is good)
Wanguhle Moya ongcwele (The Holy Spirit is Good) (Repeat)

Ngizoshumayela ngawe (I will preach about you)
Ngob’uyamangalisa wena (For you are amazing)
(Repeat)

Ngiyakuthanda moya ongcwele (I Love You Holy Spirit)
Ngiyakuthanda (I love You) (Repeat)

Umoya Kulendawo (Holy Spirit Is In This Place) Lyrics by Thobeka Mahlangu and Joyous Celebration Choir 22

8 Comments
(Sung in Zulu)

Ukungena kwami (My coming in)
Ngeke’fane nok’phuma kwam’ (is not the same as my going out)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Kunjani weBangcwele (What happens Saints)
Laph’ omunye efakaza? (When one shares a testimony)
Omunye uyaqiniswa (The other one is strengthened/edified)
Kuvuswe nokholo lwakhe (And his faith is restored)

Kanti kunjani weBangcwele (And so what happens Saints)
Laph’ omunye eshumayela? (When one preaches?)
Isoni siyabuyiswa (The sinner is restored)
Sithokoze nabangcwele (And rejoices with the saints)

Izilimi kuyahunyuswa (Tongues are translated)
Siyathola nemfihlakalo (Secrets are revealed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

Amadimoni ayabaleka (And demons are fleeing)
Kuyaphiliswa nezinhlungu (And my pain is healed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of the Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

Inkinga ziyoshabalala (My trials shall pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be healed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place)

Uuuuu…..

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be uprooted)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat x4)

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (And my pain will removed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

%d bloggers like this: