(Sung in Swahili)

Refrain:
Nitayainua macho yangu milimani (I will lift up my eyes to the hills)
Msaada wangu watoka wapi? (Where does my help come from?)
Msaada wangu kwako Bwana (My help is in You Lord)
(Repeat)

Nakuinulia macho yangu (I lift my eyes to You)
We uketiye juu sana (Who sits enthroned on high)
Kama macho ya watumishi (Like the eyes of the servants)
Kwa mkono wa bwana zao (in the hands of their masters)
Nileetee we Nuru yako (Grant me Your light)
Kweli yako zidi ongoze (Truly continue to lead me)
Zidi fikishe kwenye mlima (Until I reach the summit)
Maskani yako takatifu (Your Holy Place)

Bwana ndiye mlinzi wangu (The Lord is my protector)
Uvuli wa mkono wangu (The shadow of my hand)
Jua halinipigi mchana (The sun does not shine on me by day)
wala mwezi usiku (Or the moon by night)
Anilinda na mabaya (He protects me from evil)
Atalinda nafsi yangu (He will protect my life)
Nitokapo na niingiapo (When I leave and  when I return)
Tangu sasa na milele (From now, until forever)

(Refrain)

Sheria yako ni kamilifu (Your law is complete)
Huiburudisha nafsi yangu (It refreshes my soul)
Shududa wako niamini (I trust Your testimonies)
Hunitia hekima (It gives me wisdom)
Maagizo yako ni adili (Your instructions are Good)
Hufurahisha nafsi yangu (It gives me joy)
Amri yako ni safi sana (Your orders are good)
Huyatia macho nuru (They light the eyes)

Kijicho chako ni kitakatifu (Your Holy stream)
Kinadumu milele (Is forever)
Hukumu zako ni za kweli (Your judgements are true)
Zina haki kabisa (They are just)
Kuliko wengi wa dhahabu (Unlike many gold things)
Hukumu zako zatamananika (Your judgement is desired)
Kuliko nzinga la asali (Unlike the bee hive)
Hukumu zako tamu kweli (Your judgements are sweet)

(Refrain)

Nitayainua macho yangu Bwana (Lord I will lift up my eyes)
Wewe u msaada wangu wa karibu (You are my close help)

(Refrain)