(Sung in Zulu)

Ulwande lwababona (The sea witnessed)
Nomful’ iJordane wababona (The river Jordan saw them)
Begcwel’ inkazimulo (They were full of Glory)
Ephakathi kwab’ uJehova (With the Lord among them) (Repeat)

Lwavulek’ulwandle (The sea parted)
Nomfula wahlehlel’ emuva (The waters receded)
Begcwel’ inkazimulo (They were filled with Glory)
Ephakathi kwab’ uJehova (With the Lord among them) (Repeat)

U me se khona (In the presence)
Umdala wezinsuku (Of The Ancient of Days)
Nasiphi na isimo (Your current situation/storm)
Siyalalela (Obeys Him) (Repeat)