(Sung in Sotho – A Hymn)

Lona ba ratang ho phela (You who desired to live)
Mohlapeng wa Jesu (Within Jesus’ flock/Kingdom)
Hopolang tsietsi tsa tsela (Remember the trials of the way)
E isang ha eso (That leads us home)

Ke ‘mila o mosesane (The path is narrow)
O hakang maoatla (That traps the foolish)
Le kgoro e patisane (The door is small/narrow)
E kenwa ka matla (That is entered by power)

Nonyana di na le matlo (Birds of the air have homes)
Di dula monateng (That they live in harmony)
Ha ho moo hloho ya Jesu (But Jesus does not have)
E ka sameloang teng (A place to rest His head)

Ba inkele sefapano (They must carry their own cross)
Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tse ba leng ho tsona (That they they have made)

Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen
Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen

Ba inkele sefapano (They must carry their own cross)
Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tse ba leng ho tsona (That they they have made)

Nonyana di na le matlo (Birds of the air have homes)
Di dula monateng (That they live in harmony)
Ha ho moo hloho ya Jesu (But Jesus does not have)
E ka sameloang teng (A resting place there)

Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen
Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen