(Sung in Zulu)

Ngiyabonga ukugcinwa ssandleni sakho (Thank you for keeping me in Your hands)
Ngabe ngikuphi ngaphandle kwakho? (For where would I be, without You?)
Uyanginakekela simakade (You have cared for me always) (Repeat)

Ungihlul’isil’ezimpini (You have won the battles for me)
Wangitheswa amandla okunqoba (You gave me the strength to win)
Ngiyobonga ngani na? (How can I thank Him?)
Kukhulu akhwenzile (For He has done great things)

Usimakade ‘ungihlul’isile (Eternal One, You won for me)
Egegodini sethunzi lokufa (In the Valley of the shadow of death)
Wangitheswa amandla okunqoba (You gave me the strength to win)
Ngiyobonga ngani na? (How can I thank Him?)
Kukhulu akhwenzile (For He has done great things)

(Refrain)

Ngiyabonga ukugcinwa (Thank you for keeping me)
Kungamadla es’phambano (Through the power of the Cross) (Repeat)