Umlondolozi (Protector) Lyrics by Samkelisiwe Mkhize (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umlondoloz’ owafik’ evela phezulu
(The Protector who came from the heavens)
Owafihl’ umhlaba, enxebeni waqob’ ithuna
(Was concealed on the earth, was wounded and conquered the grave) (Repeat)

Unemicabango emihle ngami (For You have good plans for me)
Unemicabango o, eyokungiphumelelisa (You have plans to prosper me)
Wazinalez’ inwele zakho, Izwi lakhe lingephikiswe
(You know the number of my hair, He cannot be challenged)
Wafela mina nawe, emqamulezweni
(He died on the cross for me) (Repeat)

Wafa wavuka (He died and resurrected)
Yen’ Baba ngenxa yethu (The Father did so, for our sake)
Ukuz’ icebo lakhe ngath’ lifezekiswe
(So that His plans may be fulfilled) (Repeat)

Umlondoloz’ owafik’ evela phezulu
Owafihl’ umhlab’ exhebeni waqob’ ithuna (Repeat)

Wafa wavuka (He died and resurrected)
Yen’ Baba ngenxa yethu (The Father did so, for our sake)
Ukuz’ icebo lakhe ngath’ lifezekiswe
(So that His plans may be fulfilled) (Repeat)

Ukuz’ icebo lakhe ngath’ lifezekiswe (So that His plans may be fulfilled) x?

Tsonga Medley Lyrics by Gospel Silinda (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Sung in Tsonga)

Song 1: Matlharhi (Weapons)

Matlhari ya valala vha mina (The weapons of my enemies)
Tshovelela! (Break them!)
Matlhari ya valala vha mina (The weapons of my enemies)
Tshovelela! (Break them)

Minkenke ya valala vha mina (Their footprints on the ground)
Seletela! (Erase them!)
Minkondzo ya valala vha mina (Their footprints on the ground)
Seletela! (Erase them!)

Makungu ya valala vha mina (All the plans they’ve laid out)
Hangalasa! (Scatter them!)
Diplani ta valala vha mina (All the plans they’ve laid out)
Hangalasa (Scatter them!)

Hangalasa! (Scatter them!) x4
Tshovelela! (Break them!) x4

Song 2: Ahinga tivani (We Were Once Strangers)

Juri n’wana papayi (Truly brethren)
Ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile (God’s will has prevailed)
Andi hembi n’wana mamana (I’m not lying brethren)
Ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile (God’s will has prevailed)
(Repeat)

A hi nga tivani (We were once strangers)
Hi hlanganisiwile hi Moya (We were united by the Spirit of God)
Andi hembi n’wana mamana (I’m not lying brethren)
Hi hlanganisiwile hi Moya (We were united by the Spirit of God)
(Repeat)

Song 3: Hoyo-Hoyo Jeso (You’re Welcome Jesus)

Hoyo hoyo Bava (You’re welcome Father)
Hoyo Amen (Yes and Amen)
Uyabuya uJesu (Jesus is coming back)
Hoyo Amen (Yes and Amen) (Repeat)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God) Lyrics by Joyous Celebration Choir 26

1 Comment


(Sung in Zulu)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God)
Themba lamathemba (The Hope of all hopes)
Konke kuyenzeka kuwe (Everything is possible with You)
Wen’ ushil’ ezwini lakho (You have promised it in Your Word)
Uzokwenza (You will fulfill it) (Repeat)

Refrain:
Akukho okungenzeki kuwe (Nothing is impossible with you)
Akukho okungenzeki kuwe (Nothing is impossible with you)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God)
Wen’ Owazi ‘kuphila kwethu (You who knows our lives)
Themba lamathemba (The True hope)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo wena (You have said it)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

(Refrain)

Wena bambelela (You held on)
Esipambanweni (While at the cross)
Ukahlahli ithemba (You did not give up hope)
Yen’ usokhulula (You freed us)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo wena (You have said it)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

(Refrain)

Wangihlawulela (He Ransomed Me) Lyrics Sung by Joyous Celebration 26

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Wangihlawulela (He paid my debts)
Wangihlawulela (He ransomed me)
Imisebenzi yakhe iyabonakala (His works are evident) (Repeat)

Ungibona nginjena (When you see me like this)
Imisebenzi yakhe iyabonakala (His works are evident) (Repeat)

UJesu Aw Limnandi (How Sweet is Jesus) Lyrics Sung by Joyous Celebration 26

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Limnandi kimi lelogam’ (That Name is sweet to me)
Nguyena owangifela nam’ (He is the One who died for me)
Ligcwele enhlizweni yam’ (It fills my heart)
Igama likaJesu (The Name of Jesus) (Repeat)

Refrain:
UJesu aw’ limnandi, bo! (How sweet is the Name of Jesus!)
UJesu limi njalo, bo! (Jesus always stands with me)
UJesu ngizakulisho (Jesus I will say Your Name)
Namanje naphakade (Now and forever more)

UJesu eloMfeli wam’ (Jesus was martyred for me)
Owazithwal’ izono zam’ (He bore my sins)
Oseqedil’ uvalo lwam’ (The one who took away my fears)
Ngiyamthand’ uJesu (I love Jesus)

(Refrain)

Ingekhathal’ indlebe, qha (Our ears are not tired, no)
Ilizwa lelogama la (To hear that Name)
Liqed’ izinyembezi nya (He wipes all our tears)
EloMsindisi’ uJesu (That is our Savior Jesus)

Alikho nelilodwa, qha (There is no one else, No)
Ezweni noma laphaya (Out in the world)
Singelibonge sonke na (That we can all be grateful)
Elihle likaJesu (Than beautiful Jesus)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: