(Sung in Sotho – A Hymn)

Bitso la ka, kajeno o le ngole (Write my name, today)
Le seka la tloga bukeng ya hao (Let it not be removed from your book)
Nako ya ka ha e fitlha, u nthole (When my time comes, do find me)
Ke ngwana hao; ke ngwana hao (For I am your child, I am your child)
Ke ngwana hao, ke ngwana hao (I am your child, I am your child) (Repeat)

Khale ke ne, je busoe ke lefatshe (Once upon a time, I was ruled by the world)
Joale Jesu, o ‘nea molao (Then Jesus gave me the law)
Ke thabile, pelo ea ka e khotsoe (I am glad, my heart is satisfied)
Ke ngwana hao, ke ngwana hao (I am your child, I am your child) (Repeat)

Ke ngwana hao; Ke ngwana hao (I am your child, I am your child) (Repeat)

Advertisement