(Sung in Sotho – A Hymn)

O mohau oa Modimo (Oh! the Grace of God)
Ke koetsa e kakaang (Is such a treasure) (Repeat)

Ha e sa le, o mphihlela (Ever since I found it)
Ke maketse feela (I am just amazed) (Repeat)

(From the Top)

Chant: Haus! Haus Haus!
Jesus Christ, the Healer
Jesus Christ, the Savior
Jesus Christ, Provider
Jesus Christ, the Healer
Ey ta! ta! ta ta!

Advertisement