O Mohau (Oa Modimo) (Oh the Grace) Hymn Lyrics by Bucy Radebe

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

O mohau oa Modimo (Oh! the Grace of God)
Ke koetsa e kakaang (Is such a treasure) (Repeat)

Ha e sa le, o mphihlela (Ever since I found it)
Ke maketse feela (I am just amazed) (Repeat)

(From the Top)

Chant: Haus! Haus Haus!
Jesus Christ, the Healer
Jesus Christ, the Savior
Jesus Christ, Provider
Jesus Christ, the Healer
Ey ta! ta! ta ta!

O Mohau (Oh! The Grace) by William and Joyous Celebration 13 (Sefela 342)

10 Comments(Old Sesotho hymn)

Chorus:
Oh mohau wa modimo, ke koetsa e kakaang
Oh! the Grace of God is such a treasure
E ka ofe molomo ,o ka o bolelang.
It is deeper, than the deepest waters
Ha e sa le, o mphihlela, ke maketse feela
Ever since I found it, I am just amazed
Ha e sa le, o mphihlela, ke maketse feela
Ever since I found it, I am just amazed

Verse:
Modimo o mphumane, tseleng ea tahleho
The Lord found me while I was on the wrong path
Tsa lefatse di ntahile, ke fedile khutlong,
I was lost in chasing worldly pleasures
Ke pheela, ke mathela, bosaoana feela.
But I found his Grace, and I am amazed
Ke pheela, ke mathela, bosaoana feela.
But I found his Grace, and I am amazed

(Repeat Chorus)

%d bloggers like this: