Fadhili Zake ni Za Milele (His love Endures Forever) By Reuben Kigame & Sifa Voices

3 Comments


(Sung in Swahili)

Zaburi 136; tumshukuru Bwana na tuimbe pamoja (Psalm 136 – Let us thank the Lord and sing together)

Chorus:
Mshukuruni Bwana, (Give thanks to the Lord)
Kwa kuwa ni mwema (For He is good)
Kwa maana fadhili zake (For His mercies)
Ni za milele (Endures forever)

Refrain: Fadhili zake ni za milele (His love endures forever)

Mshukuruni Mungu wa miungu (Thank the God of gods)
Mshukuruni Bwana wa mabwana (Thank the Lord of lords)
Amefanya maajabu (He has done great things)
Yeye alifanya mbingu na nchi (He created the heavens and the earth)
Sema Kabisa (Say it loud)

(Chorus)

Amefanya mianga mikubwa (He created great lights)
Jua litawale mchana (The sun to rule by day)
Mwezi na nyota usiku (The moon and stars by night)
Akatandaza nchi juu ya maji (He laid the earth over waters)
Imba kabisa (Sing out loud)

(Chorus)

Aliyeigawa Bahari ya Shamu (He who divided the Red Sea)
Akavusha Waisiraeli (And ferried the Israelites)
Aliyemshinda Farao (He who defeated Pharaoh)
Na majeshi yake yote (And all His armies)
Sema kabisa (Say it aloud)

(Chorus)

Yeye aliyetukumbuka (He who remembered us)
Katika unyonge wetu (In our weakness)
Atuokoaye na watesi (He who saves us from adversaries)
Mungu kweli ni wa ajabu (God truly is awesome)

(Chorus)

Enda Nasi (Go With Us) Lyrics by Reuben Kigame with Sifa Voices

20 Comments


(Sung in Swahili)

Tunaomba uwepo wako uende nasi (We pray for your presence to go with us )
Ewe Bwana wa majeshi utusikie (Oh Lord of Hosts, listen to us)
Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa (If you won’t go with us, we don’t want to leave)
Hatuwezi pekee yetu, enda nasi ( We can’t by ourselves, go with us)

Tu watu wa shingo ngumu tusamehe (We are a stubborn people, forgive us )
Hatufai mbele zako, turehemu ( We are undeserving, redeem us)
Tusafishe ee Baba, tuonyeshe uso wako (Cleanse us Father, show us your face )
Twahitaji neema yako, enda nasi (We need your grace,  )

Chorus:
Tutavua mapambo yetu, (We shall remove our ornaments )
Vitu vyote vya thamani kwetu (Everything  we value )
Mioyo yetu twaleta mbele zako (Our hearts we bring before you  )
Tutakase na utembee nasi (Cleanse  us and walk with us)

Tunaomba utuonyeshe njia zako (We pray that you show us your ways  )
Kwa maana umetuita kwa jina ( For you have called us by your name )
Twalilia Ee Bwana, utukufu na uso wako (We cry for your glory and your face Oh Lord)
Bila wewe tutashindwa, enda nasi (Without you Lord we shall be defeated, go with us )

(Chorus)

Vita Vizuri (The Good Fight) by Reuben Kigame and Sifa Voices

4 Comments
(Sung in Swahili)

Chorus:
Nimevipiga vita vizuri, (I have fought the good fight)
Mwendo wangu nimeumaliza (I have completed my race)
Nayo imani nimeilinda (I have kept the faith)
Natarajia kupewa taji na Bwana (I expect to be crowned by the Lord)

Nikitazama nyuma sijuti haka (I do not regret my past, no)
Nimejifunza kusahau yaliyopita (I have resolved to forget my past)
Sasa najisukuma kwa yaliyo mbele (Now I focus on what is ahead)
Nikimfuata Yesu mwokozi wangu (As I follow Jesus my savior)

(Chorus)

Japo imani yangu imetikiswa (Though my faith is shaken)
Mimi nimeshikiliwa na Yesu wangu (My Jesus holds me safe)
Hata wakiniacha rafiki zangu (Though my friends abandon me)
Siri mimi niko na Imanueli (My secret: I abide with Emmanuel)

(Chorus)

Bridge:
Nifuateni, nifuatatavyo Yesu (Follow me, as I follow Jesus)
Yeye ni mwanzo na mwisho wa imani yetu (He’s the author and finisher of our faith)
Msishawishike na ulimwengu upitao (Don’t be temped by the fleeting world)
Tuvipige vita vizuri (Let us fight the good fight)

(Chorus)

Sina Mungu Mwingine (I Have No Other God) Lyrics by Reuben Kigame and Sifa Voices

7 Comments(Sung in Swahili)

Pre-Song:
Oh Baba, mimi sina Mungu mwingine nimfahamuye (Oh Father, I don’t know any other God) Ni wewe pekee ujazaye Roho yangu (You alone fill my spirit)

Verse 1:
Sina Mungu mwingine, wa kutegemea (I don’t have any other God to depend on)
Mbinguni na duniani, hapana mwingine (Heaven and earth, there is no other)
Sina cha kupendeza, wala cha faida (I have nothing pleasing, or profitable)
Ila wewe Bwana wangu, Mungu wa milele (Only you my Lord, Everlasting God)

Verse 2:
Mwili na moyo wangu, vyaweza zimia (My body and heart may fail)
Bali Mungu ndiye mungu wa uhai wangu (But God is the God of my life)
Yeye sehemu yangu, milele daima (He is my portion forever)
Nitaingia hema yake, na sifa zake kuu (I shall enter his tent with praise)

Chorus:
Ni nani mwingine, ajazaye roho yangu (Who else fills my spirit)
Na kunipa raha kamili (And gives me full joy)
Ni nani semeni, akomboaye mwanadamu (Tell me who else saves man)
Na kumshindia shetani (and defeats the devil on his behalf?)

(Verse 1) + (Chorus)

Newer Entries

%d bloggers like this: