Umeniweza (You Managed Me) Lyrics by Solomon Mukubwa

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umeniweza, umeniweza (You have managed me)
Umeniweza, nimetulia (You have managed me, I am now calm)

Repeat: Refrain
Nilikuwa mbishi sana (I was combative)
Nilikuwa sisikii (I did not listen)
Umeniweza Bwana (You managed me Lord)
Nimwezewa na wewe Yesu (I am managed by You, Jesus)
Ubishi umeanguka chini (Combativeness has fallen)

Repeat: Umeniweza, nimetulia (You have managed me, I am now calm)
Mimi huyi hapa, nilikuwa kama very complicated sana (I was very complicated)
Nilipokutana na wewe (But when I met You)
Nilikuwa ka mbishi sana (I was very combative)
Nilikuwa ka napinga maneno yako mungu (I used to oppose the Word of God)
Mungu nilipokutana nawe (God, when I encountered You)
Masikio yangu yalikuwa magumu (My ears were hard of hearing)
Nilikuwa sisikiangi (I did not listen)
Yesu nilipokutana nawewe (But Jesus when I met You)
Pombe nikikunywa sana, bangi nilivuta sana (I was drunk, I was high)
Nilipokutana nawe Yesu (When I encountered You Jesus)

(Refrain)

Leo nimetulia kwako (Today I bask in You)
Nimeitwa mwana wako (I am called Your child)
Na Mbinguni naingia (I will enter heaven)
Umenipa furaha ya wokovu, Yesu (You have given me the joy of Salvation)
Nilipotulia kwako Bwana (When I hid in You, Lord)
Umetengeneza mapito yangu Bwana(You have prepared my paths, Lord)

Repeat: Umewaweza, wametulia (You managed them, they are calm)
Wengine wetu wamekunywa pombe mpaka wamekutana mitaroni (Others had drunk until they slept in trenches)
Walipokutana nawe Yesu (But when they encountered You Jesus)
Wengine walipata mshahara wakikimbilia ? na makahaba (Others got their salary and ran towards prostitution)
Walipokutana na wewe Yesu (But when they encountered You Jesus)
Wengine walikuwa ni waasi wa neno lako (Others refused Your Word)
Walipokutana na wewe, Yesu (But when they encountered You Jesus)
Wengine walikuwa na michapuko ( Others had  outbreaks ?)
Walipokutana na Yesu, michipuko imeanguka chini (But when they met you, oubreaks fell)
Wengine walikuwa na mipango ya kando (Others had affairs)
Walipokutana na Yesu, mipango ya kando imeanguka (But when they met you, those affairs ended)

Repeat: Refrain
Wanaume Ye (Men)
Umetuweza wanaume (You have calmed us men)
Nimesaluti kwako (I salute You)
Yesu umetuweza (Jesus You have managed us)
Waliokuwa wahuni, wamekugeikia (Those who were hooligans, have returned to You)
Umewaweza Yesu, wamerudi kwa maisha (You managed them, they have returned to salvation)
Umeniweza, Umeniweza Baba (You have managed me Father)
Umeniweza, nashindwa kuongea (You have managed me, I have no words)

(Refrain)

Anatoanga watu chini kwenye matope (He raises people from the miry clay)
Ulikuwa unakula na nguruwe (Though you ate with the pigs)
Yesu amekufanya ung’ae (He will make you shine)
I salute Daddy, Daddy, Daddy
Igwe! Igwe! Igwe! (Praise)

Mfalme wa Amani (Prince of Peace) Lyrics By Solomon Mukubwa

2 Comments


(Sung in Swahili)
Daudi kasema,nilikuwa kijana sasa ni mzee (x2) (David said I was young now I’m old)
Sijawahi kuona mwenye ameachwa mimi (I have never seen the righteous forsaken)
Wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani (Or their children begging bread)
Mungu ni mwaminifu, kwa ahadi zake wanadamu (God is faithful in his promises to us)
Mungu ni mwaminifu, kwa ahadi zake si kama wanadamu (He is faithful, not like man)
Akiongea Yesu ameongea, (When He speaks, Jesus has spoken)
Akikuahidia kitu, Baba ameahidi na ujasiri (When He promises,  it is done)
Atatenda kwa wakati wake (He will do it in season )
Ninamwita Bwana wa amani (I call unto the Lord of peace)
Ninamwita mfalme wa amani (I call unto the King of peace)
Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake (I sing of his peace)
Ni uwezo gani, uwezo gani unaominga Baba (What power can oppose my Father’s?)
Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani (What power?)

Refrain:
Mfalme wa amani, mfalme wa amani uinuliwe (Prince of peace, be lifted up)
Wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana wangu (My Lord you are good) x3

(Refrain)

Usilie, usilie, usiliwe wewe (Do not cry)
Usilie Bwana anakujua ndugu yangu (Do not cry my brother, The Lord knows you)
Amesikia kilio chako wewe mama (He has litened to your cry mother)
Unalia nini kwa wanadamu, mama yangu (Why are you crying to the worldly mother?)
Wanadamu hawatakusaidia na kitu (The worldly will not help you)
Wanadamu hawatakuwezesha kwa kitu chochote (They will not enable you)
Tunaye mmoja anayepanguza machozi ya watu wake(We have one that wipes our tears)
Ni yule mfalme wa amani (He is the Prince of peace)
Ni yule aliyesema yote imekwisha (He is the one who said “It is Finished”)
Mama unayoyapitia ni yeye anayeyaona (He knows what you’re going through)
anajua shida yako mama yangu (He knows your troubles, mother)
Anajua magumu yako baba yangu (He knows your hardship, father)
Ukiwa na shida usiende kwa waganga wa dunia (Troubled? don’t go to the witchdoctors)
Ukiwa na magumu usiende kwa wafumu wa dunia (Troubled? don’t look for worldly solutions)
Muite mfalme wa amani, yeye anajibu maombi (x2) (Call the King of peace, He answers prayers)
Ni uwezo gani, uwezo gani unaominga Baba (What power can oppose my Father’s?)
Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani (What power?)

(Refrain)

Mfalme wa amani, uinuliwe Bwana wangu (Prince of peace, be lifted my Lord)
yale unayotenda inashangaza dunia nzima (You works astonish the whole world)
Wanaokosa amani ndani ya nyumba zao wape amani (Those who lack peace at home, grant them peace)
Wanaokosa amani ndani ya kazi zao wape amani (Those who lack peace at work, grant them peace)
Ni wewe Bwana wa amani ya kudumu (You are the Lord with everlasting peace)
Ni wewe Bwana wa amani ya Afrika (You are the Lord of Africa’s peace)
Amerika wanalia amani (American’s cry for peace as well)
Tunawe Bwana mfalme wa amani (We have you Lord, King of peace)(x2)
Hakuna kitu kile kinachokushinda Bwana (There is nothing too hard for you my Lord)
Yeye Mfalme wa Amani (He is the prince of peace)

(Refrain)

Mungu Mwenye Nguvu (Mighty God) Lyrics by Solomon Mukubwa

4 Comments


(Sung in Swahili)

Pre-Song
Halleluya, Ndugu yangu Biblia inasema (Haleluja, My brother the Bible says )
waabudio wa halisi watamwabudu Bwana (Those who worship the Lord)
katika roho na kwa kweli ( will do so in spirit and in truth)
Na ni wakati huu – ukiwa ndani ya gari lako, (At this moment – if you are in your car)
ukiwa ndani ya basi unasafiri, (In a bus travelling)
ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako ( or in your office working )
Jiunge pamoja nami tumwinue Bwana (Join me to lift the Lord )
tumwambie unastahili uko mwenye nguvu ( and tell him He deserves it he is mighty)
Ukiwa uliamka asubuhi (If you woke up this morning)
na haukumwambia kitu Mungu, ( and you didn’t tell God anything )
ni wakati wa kumwambia Bwana: (This is the time to tell Him )
Utukuzwe, uinuliwe ( “You are praiseworthy, be lifted up”)
Tujiunge pamoja kwa wakati huu (Join me now in telling God)
tumwambie Bwana “Wastahili” ( “You deserve [all the honor]”)
Ikiwa uko katika maombi ya kufunga na kuomba, (If you are fasting and praying)
hebu tujiunge pamoja, Twende Haleluya ( join me Let’s go Halelujah)

Verse 1:
Mungu wetu mwenye nguvu, ni Baba wa milele (Our mighty God, is the everlasting Father)
(Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele) – (Refrain 1 )
Mwenye nguvu, Ebeneza wa milele (He has the mighty, everlasting Ebenezer)
Wanipa mema, wewe ni mwenye nguvu, Baba wa milele (You grant me good things, you are mighty everlasting Gather)
Nguvu zako zashangaza dunia,
uliumba mbigu pasi kugusa, hewani Baba (Your might astonishes the world, you created the world by the word of your mouth )

Refrain 2:
Neema, fadhili zako, kila asubuhi ( Your goodness and mercies, every morning)
Ulizotenda zanifariji moyo niamkapo (And your works comfort me when I awake)

Verse 2:
Nikikosewa na maisha, wanipa tumaini la kupata maisha Baba (When I am slighted in life, you give me hope in life)
Japo wanicheka majirani ( Though my neighbors laugh at me)
Wewe upo upande wangu, Uhimidiwe Yahweh ((You are in my side, Be praised Yahweh))

Verse 3:
Wanipa tumaini la maisha Baba yangu duniani ( You give me hope in life My Father)
Natembea nawe Baba yangu, ( I walk with you my Father)
Hujaniacha mimi ( You haven’t abandoned me)

(Refrain 2) + (Verse 3)

Verse 4:
Kulala, kuamka ni kwa neema yako (When I sleep, and wake, it is by your grace )
Ndugu yangu Ulimpa mungu nini wewe ( My brother, what did you give God)
kusudi uwe jinsi ulivyo? (For you to be the way you are?) 
Usijivune bure ni neema yake baba. ( Do not boast, it  is by grace of God)

(Refrain 2)

Refrain 3:
Baba utukuzwe, Baba uinuliwe (Father be praised, Father be lifed up ) x3

Rafiki yangu, I love you, I love you Father yo ( My friend I love you, Father) + Refrain 3
Maneno yafungua watu ( Your words releases prisoners) + Refrain 3
Sitasahau uliponitoa , Umenitoa mbali ( I will not forget the distance you’ve brought me) + Refrain 3

(Refrain 3)

%d bloggers like this: