Ngaphandle Kokuthi (Without Having to Mention) Lyrics by Thinah Zungu and Ayanda Ntanzi (Spirit of Praise 7)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Ngicing’ isizathu, sokukukhonza (I’m thinking of a reason to praise You)
Les’esahlula abase mandulo (For the past one divided the ancient)
Sebencabel’ ukukubethela (So much they crucified You)
Bak’phosa emthini wehlazo (They threw you in the tree of shame)

Refrain:
Ngaphandle kokuthi, Wen’ uyiNkosi (Besides, You are the King)
Ngaphandle kokuthi, Wen’ unguMdali (Not to mention, You’re the Creator)
Ngithol’ ukuthi nguw’ isizathu (I find that You are the reason)
Nanoma nje, ngiyaphila (That I now live)

(From the Top)

Mlilo qothulayo, themba labendulo (Consuming Fire, Hope for the ancients)
Sinkwa so kuphila, libo lokuqala (The Bread of life, You were the first)
Kuwe kutholakala amanzi okuphila (In you is the Living Water)
Yingakho manje thina siyaphila (That is why we are now alive)
(Repeat)

(Refrain)

Ntate Keya Rapela (Father I Pray) Lyrics sung by Thinah Zungu

1 Comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Hake kgumama (When I bow)
Ka mangwele (And on my knees)
Ke go rapela (I pray)
Ke ya le utlwa (That I would feel)
Letsoho la hao (Your hand on me)

Refrain:
Ntate! Ntate! (Father! Father!)
Keya go rapela (I pray to You)
Ke ya le utlwa (That I would feel)
Letsoho la hao (Your hand on me)

(From the Top)

Kwanqaba Umusa (Mercy Said No) Lyrics by Thina Zungu

66 Comments


(Sung in Zulu/Xhosa)

Kwanqab’Umusa (Mercy said no)
Nibona ngiphila njena (You see I am now like this) (?)
uThixo akavumanga, (Because God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(repeat)

Wathi “Cha, ‘ngeke ngivume (He said “No, I will not let you fall) – .
Unyawo lakho lushelele”(or your foot to slip”)
uThixo akavumanga, (God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(Repeat)

Kwakumele ngihlushwe (My suffering was good for me)
Ukuze ngaz’imiso zakho (For it taught me your decrees)
Impela njengo Jakobe (Surely just like Jacob)
Kwakumele ngilingwe (You will defend and preserve me) 

Kodwa ngoba mina angazi (It is because I know You)
Ukuthi wena uyisiphephelo sami (that you are my shield)
Impela nguwe owanqaba (truly it is you that will block plans)
Nempilo yami (against my life)

(From top)

%d bloggers like this: