(Sung in Zulu)

Ikherubim neSerafine (The Cherubim and the Seraphim)
Zimana zimemeza kuwe (They are always in worshiping you) (Repeat)

Izingelosi nezidalwa (Angels and all creatures)
Zezulu ziyakhothama (Of Heaven; bow in worship)
Zona zibabaza igama lakhe (They praise your name)
Sithi yena umkhulu uS’makade (Saying you God are Holy)

Izingelosi nezidalwa (The Angels and all beings)
Zona zezulu ziyakhothama (of Heaven bow in worship)
Zona ziyababaza (They praise) x4
Zith’ uyingcwele bawo (Saying you are Holy Father)

Chorus:
Zithi ngcwele, zithi ngcwele (They cry Holy! They cry Holy!)
Zimana zimemeza kuwe (They always worship you) (Repeat)

(Verse 1)  + Chorus