Bonginkosi Ngazo (Give Thanks) Lyrics by Thobeka Mahlangu (Joyous Celebration 25)

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Mhla ukhathazeka emhlabeni la (When upon life’s billows you are tempest-tossed)
Udiniwe aphelil’ amandla nya (When you are discouraged, thinking all is lost)
Bal’ izibusiso aziningi na? (Count your many blessings; name them one by one)
Bong’ iNkosi ngazo, ungasoli, qha! (Thank the Lord for them, and do not spite/criticize, no!)
(Repeat)

Refrain:
Bal’ izibusiso ezakho beke (Count your blessings)
(Zona) Uzibale-ke ngeyazinye he! ((and) name them: one by one)
Bala phela, aziningi na? (Count them, aren’t they many?)
Bong’ iNkosi ngazo, ungasoli, qha! (Thank the Lord for them, do not spite them, no!)
(Repeat)

Uthwesiw’ umthwalo osindayo na? (Are you ever burdened with a load of care?)
Siyasind’ isiphambano sakho la? (Does the cross seem heavy you are called to bear?)
Bala izibusiso zakho, qina qina ngo (Count your many blessings; and stand firm)
Khona wobalula umthwalo wakho, bo. (They will ease your burden) (Repeat)

(Refrain)

Bala phela, aziningi na? (Count them, aren’t they many?)
Bong’ iNkosi ngazo, ungasoli, qha! (Thank the Lord for them, do not spite them, no!)
(Repeat)

Bong’ iNkosi ngazo, ungasoli, qha! (Thank the Lord for them, do not criticize them, no!)
(Repeat)

Izingelosi (Angels) Lyrics by Zaza ft Thobeka Mahlangu

Leave a comment


(Sung in Zulu – Original Version by Zaza)

Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name)
Zithlabel’ uHalleluya (They sing “Hallelujah”)
Zibabaza Mahla ako (They praise your name) (Repeat)

‘Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name) (Repeat)

Refrain:
Uyingcwele! Uphakeme! (You are Holy! Be lifted up!)
Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing)
(Repeat)

Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing) x?

Maye Umphefumlo Wam (Oh My Soul) Lyrics by Thobeka Mahlangu (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Njengendluzela ng’yomel’ amanzi
(As the deer pants for water)
Umphefumlo wam’ womele wena
(So my soul longs for You) (Repeat)

Umoya wami uyakudinga
(My spirit needs You)
Uyakudinga! Uyakundinga! Uyakundinga!
(It needs You! It needs You! It needs You!)

(Refrain)

Impilo yami, uyakudinga
(My life needs You)
Uyakudinga! Uyakundinga! Uyakundinga!
(It needs You! It needs You! It needs You!)

(Refrain)

Maye! oh maye (My, oh my!)
Womile umphefumlo wam’
(My soul thirsts) (Repeat)

Maye, oh maye (My, oh my!)
Ng’ngcwalise ngikhala kuwe
(Fill me up, I cry to You) (Repeat)

%d bloggers like this: