Izingelosi (Angels) Lyrics by Zaza ft Thobeka Mahlangu

Leave a comment


(Sung in Zulu – Original Version by Zaza)

Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name)
Zithlabel’ uHalleluya (They sing “Hallelujah”)
Zibabaza Mahla ako (They praise your name) (Repeat)

‘Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name) (Repeat)

Refrain:
Uyingcwele! Uphakeme! (You are Holy! Be lifted up!)
Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing)
(Repeat)

Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing) x?

Maye Umphefumlo Wam (Oh My Soul) Lyrics by Thobeka Mahlangu (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Njengendluzela ng’yomel’ amanzi
(As the deer pants for water)
Umphefumlo wam’ womele wena
(So my soul longs for You) (Repeat)

Umoya wami uyakudinga
(My spirit needs You)
Uyakudinga! Uyakundinga! Uyakundinga!
(It needs You! It needs You! It needs You!)

(Refrain)

Impilo yami, uyakudinga
(My life needs You)
Uyakudinga! Uyakundinga! Uyakundinga!
(It needs You! It needs You! It needs You!)

(Refrain)

Maye! oh maye (My, oh my!)
Womile umphefumlo wam’
(My soul thirsts) (Repeat)

Maye, oh maye (My, oh my!)
Ng’ngcwalise ngikhala kuwe
(Fill me up, I cry to You) (Repeat)

%d bloggers like this: