(Sung in Xhosa)

Bawo Ndingumntwana waKho, Noko ndonileyo (Father I am your child, though I’ve sinned)
Ndiya lila phambi kwaKho, Bawo Ndixolele (I cry before you, forgive me father)

Refrain:
Bawo Ndixolele, Bawo Ndixolele (Forgive me Father)
Bawo, Bawo Ndixolele (Father forgive me)

Iziphoso zam zininzi, Azinakubalwa; (My sins are many, they cannot be counted)
Noko ndibekise kuWe, Bawo Ndixolele (I still look to you, forgive me Father)

(Refrain) + (Verse 2)+ (Refrain)

Advertisement