Refrain:
Bwana asema, amenipanda mimi
(The Lord has said, that He has planted me)
Kando ya mito yenye maji mengi
(Near the source of many waters) (Repeat)

Ni Bwana alonipanda, kwa mikono yake Baba
(It is the Lord that has planted my with his hands)
Kando ya mito yenye rehema na baraka
(Next to the source of mercy and blessings )
Kunipalilia Baba, sikosi mbolea maji
(The Lord has weeded me, I do not lack fertilizer or water)
Naishi nikiamini, siwezi nyauka nimepandwa ee
(I live believing that I will not wither, for I have been planted)

(Refrain)

Kweli Baba wa rehema, amenipanda mimi (Truly the Lord of Mercy has planted me)
Baraka zanifuata kokote niendako (Blessings follow me wherever I go)
Amenipa uhai, akalinda afya yangu (He has given me life, and protected my health)
Ndiposa nashuhudia, sifa alozipanda Mungu wangu (This is why I testify, praising my God who has planted me)

(Refrain)

Imani ya wokovu, Hushinda majaribu
(Faith of salvation, has victory over trials)
Hiyo ni baadhi ya mito nilopandwa kwayo
(This are some of the sources of waters that I am planted to)
Mambo yangu yote baba, hupanga kwa utaratibu
(All my affairs have been deliberately planted)
Kwa maana anijali, aliyenipanda Mungu wangu wee
(For He cares for me, the God who has planted me)

(Refrain)

Hakuna juu mbinguni, wala chini duniani
(There is none in heaven, or on earth below)
Anayeshinda Mungu muumba mpanzi wangu
(That defeats God, my creator, my planter)
Hunizunguka mimi, kwa damu ya mwanao
(He surrounds me, with the Blood of His Son)
Hunilinda vyema, sipati madhara kwani nimepandwa ee
(He defends me well, I am not harmed for I have been planted)

(Refrain)

Advertisement