Hakuna (Nothing) lyrics by Jemimah Thiong’o

1 Comment(Sung in Swahili)

Hakuna linalomshinda,(Nothing is impossible to Him)
Yesu mkombozi wangu (Jesus my Savior)
Soma Bibilia utaona,(Read the Bible and you shall see)
Yote Bwana Yesu anaweza(All that Jesus is able to do)
Hakuna lililo ngumu kwake anaweza(Nothing is impossible to him)

Chorus:

Hakuna, hakuna,(Nothing, nothing)
Hakuna linalomshinda (Nothing is impossible to Him)
Yote bwana yesu anaweza (Lord Jesus is able to do all)
Aliwatoa jasho makuhani (He awed the pharisees)
Na wazee hekaluni (And the elders at the temple)

Magonjwa yakulemea, (Illness is overwhelming you?)
Yesu aliponya hata ukoma (Jesus cured even leprosy)
Vipofu viwete na viziwi (The blind, the lame and the deaf)
Bwana yesu aliponya (All of them Jesus healed)
Isitoshe alifufua lazaro anaweza(He even raised Lazarus from the dead)

(Chorus)

Ulevi umekulemea, (Is drunkedness overwhelming you?)
Aligeuza macho kuwa divai (He turned water into wine)
wapoteza macho kwa kumikumi, (You lose your sight from cheap spirits)
Waelekea poteza maisha (You’ll end up losing your life)
Ukimwamini hautaona kiu ya pombe (Believe in Him and you won’t thirst for alcohol)

(Chorus)

Hakuna linalomshinda, (Nothing is impossible to Him)
Njaa kwa yesu sio tisho (Famine to Jesus is not a threat)
Aliwapasha elfu tano kwa mikate miwili (He fed 5000 with 2 loaves)
Kabaki kuokota elfu saba (And had seven basketfuls of leftovers)

(Chorus)

Hakuna linalomshinda, (Nothing is impossible to Him)
Baada ya kutufia msalabani (After He died for us on the cross)
Aliingia kuzimu yesu, (Jesus entered Hell)
Kanyang’anya shetani funguo (And wrested the keys from Satan)
Kampa ibilisi tetemeko kubwa sana (And caused the devil to fear.)

Advertisement

Mwambie (Tell Him) Lyrics by Jemmimah Thion’go

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mwambie Baba shida zako maana yeye atazitatua
(Tell father your troubles for he will solve them)
Ukiwaambia majirani ye, masimango yatakufuata
(If you tell your neighbors, gossip will follow you)
Mwambie Yesu upitiayo maana yeye ayajua yote
(Tell Jesus your troubles for He knows all)
Alishinda kifo Masiya, nini pia asoweza shinda
(The Messiah defeated death, what will thwart him?)

Chorus:
Mwambie, mwambie, mwambie Baba shida zako
(Tell him, tell him, tell the Father your troubles)
Mwambie, mwambie, yote alikusikiza
(Tell him, tell him all he listens)
Mwambie, mwambie, mwambie Baba shida zako
(Tell him, tell him, tell the Father your troubles)
Mwambie, mwambie, Yeye atazitatua
(Tell him, he will solve them)

Ee mama unajisumbua, washika tama una huzuni
(You woman hold your chin in depression)
Unakosema juu ya shida zako we huwaambia majirani
(When you tell of your troubles you tell your neighbors)
Usiende kwa waganga, hawatosimamisha ndoa yako
(Don’t go to the witch-doctors: They won’t help your marriage)
Mwambie Yesu shida zako, waganga wataivunja
(Tell Jesus your troubles, Witch-doctors will break it)

(Chorus)

Usiwaambie walimwengu, yakusumbuayo ndugu yangu
(Don’t tell the world whatever troubles you my brother)
Yesu pekee ndiye aweza kuitatua shida yako
(Jesus only would help solve your troubles)
Mbona wasumbuka bure ukitafuta ushauri mwenzangu
(Why do you trouble yourself looking for solutions?)
Hebu soma hiyo Biblia, ina jawabu kwa kila jambo
(Read that Bible, it has a solution for every question)

(Chorus)

Mganga (Healer/Physician) by Jemmimah Thiong’o

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nawatangazia mganga wangu Yesu, Ayeyeyeye
(I declare to you, that my healer is Jesus)
mganga wa kweli eh, njoni niwaonyeshe
(The true healer he, let me show you)

Chorus:
Mimi nimemwona (mganga), nimemwona (mganga)
(I have seen Him (the physician), I have seen Him (the physician)
Nimemwona (Mganga wa waganga ni Yesu).
(I have seen Him (the Great Physician is Jesus)

Nasema nimemwona. Mganga wa waganga
(I say I have seen the Great Physician)
Anayeinamiwa na waganga wote hata na wachawi pia
(That is worshipped by all physicians and even witch-doctors)
Wanaleta madawa yao hata na hirizi
(They bring their medicine, and even their charms)
Na wanatangaza maovu yote walotendea wanadamu
(And they confess the evil they did to men)
Huyu mganga, kazaliwa Bethlehemu
(This Great Physician was born in Bethlehem)
Kalelewa na  na zarati la ajabu ni mwana wa bikira
(And came by a great miracle – he is the son of a virgin)

(Chorus)

Jina la huyu mganga, kwa kweli lanishangaza
(The name of this Physician, is awe inspiring)
Kwa maana linalo nguvu nyingi kama mganga mwenyewe
(Because it has as much power as the Physician Himself)
Lilipotajwa na Petero, Tabitha akafufuka
(When it was said by Peter, Tabitha was raised from the dead)
Kiwete njiani akatembea kwa ajili la hilo jina
(The cripple by the road walked because of that name)
Paulo na Sila wakasifu kwa hilo jina
(Paul and Silas worshiped by that name)
Milango ya gereza ikafunguka kwa jina la mganga Yesu
(The doors of the jail opened because of the Physician Jesus)

(Chorus)

Nguo za huyu mganga, hata nazo zina nguvu
(This Physician’s clothes, have power too)
Mama aliyevuja damu alipenya katitati ya umati
(The woman with bleeding passed through the crowd)
Nguvu za upinde wa nguo, damu ikakatika
(Through the power of the hem, the bleeding stopped)
Yesu akamwambia imani yako ndiyo imekuponya
(Jesus told her that her faith was what healed her)
Baada ya kusulubiwa, nguo za huyu mganga
(And after his cricifixion, this Physician’s clothes)
Hazingepasuliwa kwa bei yake ikapigiwa kura
(Because of its value would not be torn; instead they cast lots for it)

(Testimony)

(Chorus)

Penya Moyo Wangu (Pierce My Heart) By Jemimmah Thiong’o

3 Comments


(Sung in Swahili)

Chorus:
Penya moyo wangu, nikujue zaidi (Pierce my heart, so I would know you more)
Ili moyoni mwangu kutiririke nyimbo za sifa (So that songs of praise will flow from my heart)
(Repeat)

Yale niliyopitia, yale ninayopitia, (What I have been through, what I’m going through)
yale nitayopitia, Yalenekeza kukupa sifa (What I will go through, leads me to give you praise)
Penya moyo wangu, nielimishe neno (Pierce my heart, teach me your words)
Ili ndani yangu kutokee ibaada ya sifa (So that session of praise will come from my heart)

(Chorus)

Katika hali zote, unikumbushe baba (In all circumstances, remind me Father)
Nisilalamike nikupe sifa na utukufu (Not to complain but to give you praise and worship)
Katika hali zote, nisaidie Baba (In all circumstances, help me father)
nikusujudu wewe, nikupe sifa na utukufu (To worship you and give you praise and glory)
penya moyo wangu, ewe mfinyanzi wangu (Pierce my heart, oh you my potter)
Ili ndani yangu nikuabudu, nikupe sifa (So that I will worship and praise you in my heart)

(Chorus)

Niundie moyo safi, utokao sifa (Create in me a clean heart that gives praise)
Niinue jina lako, nyakati zote Baba yangu (So I can lift your name at all times my Father)
Natamani moyo safi, unaonyenyekea (I desire a clean heart, that humbles itself)
Mbele zako baba, moyo unaokuinua (Before you Father, a heart that lifts you)
Nikuabudu Baba, nikupe sifa Yesu (To praise you Father, to give you praise you Jesus)
Ninyenyekee kwako Muumba wangu, pokea sifa (So I can humble myself my creator, receive praise)

Chorus in Luhya
Chorus in (?)
Chorus in Kikuyu
Chorus in Luo
Chorus in Swahili

Nipe Amani (Grant Me Peace) By Jemmimah Thiong’o

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ee Baba yangu naja mbele zako, naomba amani
(Oh my Father I come before you, I’m praying for peace)
Maana nimeitafuta amani, lakini sipati
(Because I have searched for it, But I can’t get it)
Nizungukapo na majaribu mbalimbali, ninakuamini
(When I go through different temptations, I believe you)
Ya kwamba nikulilia wewe, tanipa amani
(That if I cry unto you, you’ll grant me peace)
Mali na nyumba na magari makubwa, hayana amani
(Wealth, houses and big cars, they don’t have peace)
Yananipa kusononeka kwa moyo, naomba amani
(They give me worries, so I pray for peace)
Nanyenyekea mbele zako Mungu wangu, naomba amani
(I humble myself before you my God, And pray for peace)
Na sina shaka wewe utanipa, nina shauku
(I have no doubt that you will grant me, I have faith)

Chorus:
Baba utizame moyo wangu, nipe amani
(Father search my heart, and grant me peace) x4

Wakati mume amekuwa kigeugegu, mama usilie
(When your husband has turned on you, Mother don’t cry)
Maana Yesu hatakugeuka, yeye akupenda
(Because Jesus will never turn on you, he loves you)
Licha na uchungu uliyo nayo moyoni, mtizame Baba
(Despite the pain you have in your heart, look unto God)
Mwambie yote utakayo atimize, yeye akujali
(Tell him everything you need, He cares for you)
Ulezi wa wana hata elimu, yeye atakupa
(Care of children even education, He’ll grant you)
Omba nguvu upige magoti baba, mwambie akupe amani
(Get on your knees and pray for strength, tell God to grant you peace)

(Chorus)

Ee mama mjane naelewa unavyo hisi, moyo unauma
(To you widow I understand how you feel, you’re heart broken)
Baada ya mumeo kufa mama, huna pa kwenda
(After your husband died, you have nowhere to go)
Wakweza wamekufukuza mbali, wewe huna nyumba
(Your in-laws have chased you away, you have no home)
Marupurupu ya mumeo kazini, wataka nyakua
(Your husbands work benefits, they want to steal from you)
Usilie mama Mungu anaona, naye akujali
(Don’t cry mother – God sees, and he cares for you)
We piga magoti inua mikono, Omba Baba amani
(Get on your knees, lift your hands, and pray to God for peace)

(Chorus)

Older Entries

%d bloggers like this: