(Sung in Zulu)

Chorus:
Uyingcwele Simakade (My God you are Holy) x4
(Repeat)

Wena wafela, aboni bomhlaba (You died for the earthly sinners)
Wena wazisa izizwe iindaba (You brought the Good News to the nations)
Sikhothama kuwe sibonga wena (We bow to you in thankfulness)
Siguqa kuwe, Uyingcwele Simakade (We kneel before you [because] My God you are Holy)

Uyingweletshetshe yakwaSirayeli (The savior of Israel)
Uliliwa laphakade (The rock of ages)
Sikhothama kuwe sibonga wena (We bow to you in thankfulness)
Siguqa kuwe, Uyingcwele Simakade (We kneel before you [because] My God you are Holy)

(Repeat from Top)

(Chorus)

Umkhulu uyesabeka (We fear you God)
Ubizwa naziingxangxasi (Even the waterfalls call out to You)
Uyingcwele Simakade, Uyingcwele Simakade (My God you are Holy, My God you are Holy)