(Sung in Xhosa – A Hymn)
Link to full Hymn Lyrics

Baba, ndifikile eJordane (Father, When arrive at Jordan’s banks)
Susa ukoyika kwam’ (Wash away my fears)
Somandla, zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper)

Zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper) (Repeat)

Advertisement