Njalo Umile (Forever the Same) Lyrics by SbuNoah (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umile njalo (He remains the same)
Akashintshi (He never changes)
Umile njalo (He remains the same)
Akajiki (He never changes) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Ewe Jesu (Yes Jesus)
Impilo yami yonke (My whole life)
Ifuna Wena wedwa (Needs You alone)
Ifuna Wena, Hallelujah (It needs You, Hallelujah)
Ifuna Wena (It needs only You) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Nkosi Yehlisa (Lord Bring Down) Lyrics by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Nkosi yehlisa umusa (Lord let your Grace fall)
Phezu kwami (Over me)
Umusa kuphela (Just your Grace)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Nkosi yehlisa umoya (Lord let Your Spirit fall)
Phezu kwam’ (Over me)
Umoya ongcwele (Your Holy Spirit)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen)
Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Zundikhaphe (Walk With Me) Lyrics by Sbu Noah

1 Comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)
Link to full Hymn Lyrics

Baba, ndifikile eJordane (Father, When arrive at Jordan’s banks)
Susa ukoyika kwam’ (Wash away my fears)
Somandla, zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper)

Zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper) (Repeat)

Ewe Getsemane (Yes Gethsemane) Lyrics by Sbu Noah

2 Comments


(Sung in Zulu)

Refrain:
Ewe, Ewe (Yes, yes)
Ewe, Getsemane (Yes Getsemane) (Repeat)

Ngikhumbula (I remember)
Yen’ uJesu (The Lord Jesus)
Engihluphekela (As He suffered for me) (Repeat)

(From the top)

Wang’thwalela (He carried)
Won’ umqhele (The cross for me)
Engihluphekela (As He suffered for me) (Repeat)

(Refrain)

Wenzile (He Has Done) Lyrics by Sibusiso Mthembu and Joyous Celebration 22

5 Comments


(Sung in Zulu)

Wenzile okuhle kodwa (He has done great things)
Empilweni yami yonke (All the days of life)
Malibongwe! malibongwe! (Praise! Praise!)
Oh Malibongwe igama leNkosi
(Oh, praise the Name of the Lord)
(Repeat)

Wezwa ukukhala kwami (He heard my cry)
Wangikhipha obishini olunzima (He took me out of muddy pit)
Wangibeka edwaleni (He placed me on a Rock)
Wangishiya neculo elisha (And left me with a new song)
(Repeat)

(From the top)

Older Entries

%d bloggers like this: